Evropska unija

Češka

Pregled

Glavno mesto: 

Praga

Površina: 

78 868 km²

Prebivalstvo: 

10 553 843 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

2,1 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

174,412 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

češčina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Država članica EU od: 

1. maja 2004

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

21

Valuta: 

češka krona (CZK)

Članica schengenskega območja: 

Da, članica schengenskega območja od 21 decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Češko predsedovanje Svetu EU

Češka je celinska država v Srednji Evropi. Po sporazumni razdružitvi Češkoslovaške je leta 1993 postala samostojna država.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Češke leta 2015 so bili industrija (32,1 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (18,4 %) ter javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (14,9 %).

Glavni izvozni partnerji Češke so Nemčija, Slovaška in Poljska, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Poljska in Kitajska.

Češka v EU

Evropski parlament

S Češke prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o čeških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Češkem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki češke vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Češko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2009

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Češke je Vĕra Jourová, ki je pristojna za pravosodje, potrošnike in enakost spolov.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Češkem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Češka ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov. To posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Češka ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo Češke pri EU

Stiki Češke z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega češkega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se češki interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Češka prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Češka–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Češko: 7,075 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % češkega bruto nacionalnega dohodka (BND): 4,67 %
  • Skupaj češki prispevek v proračun EU: 1,315 milijarde EUR
  • Češki prispevek v % češkega BND: 0,87 %

Več podatkov o proračunu EU, prihodkih in odhodkih:

Projekti na Češkem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Češka, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Češki prinesla sredstva EU

Praktične informacije