Unia Europejska

Czechy

Informacje ogólne

Stolica: 

Praga

Powierzchnia: 

78 868 km²

Ludność państwa: 

10 553 843 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

2,1 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

174,412 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

czeski

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

21

Waluta: 

korona czeska (CZK)

Schengen area member: 

Tak. Czechy są członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

W UE od: 

1 maja 2004 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.obecna prezydencja w Radzie UE do 31 grudnia 2017 r. - Daty czeskiej prezydencji

Republika Czeska jest państwem śródlądowym położonym w Europie Środkowej. Uzyskała ona status suwerennego państwa w 1993 r. w wyniku rozpadu Czechosłowacji.

Do najważniejszych sektorów czeskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (32,1 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,4 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (14,9 %).

Główne rynki eksportowe dla gospodarki czeskiej to Niemcy, Słowacja i Polska, a w przypadku importu – Niemcy, Polska i Chiny.

Czechy w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Czech. Więcej informacji o czeskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Czechach

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele czeskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty czeskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2009 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Czeską komisarz w Komisji Europejskiej jest Vĕra Jourová, która odpowiada za sprawiedliwość, konsumentów i równouprawnienie płci.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Republice Czeskiej

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Czechy mają 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Czechy mają 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Czechy utrzymują stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Czech przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Czechy wpłacają do budżetu UE i ile z niego otrzymują?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu UE jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Czechy a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Czechach: 7,075 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % czeskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 4,67 %
  • Łączny wkład Czech do budżetu UE: 1,315 miliardów EUR
  • Wkład Czech do budżetu UE jako % czeskiego DNB: 0,87 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Czechach

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Czechy wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Czechy się zmieniają dzięki unijnym funduszom.

Czechy – informacje praktyczne

Back to top