Europese Unie

Tsjechië

In het kort

Hoofdstad: 

Praag

Oppervlakte: 

78 868 km²

Bevolking: 

10 553 843 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

2,1 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

174,412 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Tsjechisch

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

21

Munteenheid: 

Tsjechische kroon (CZK)

Schengen area member: 

Ja, Tsjechië maakt deel uit van het Schengengebied sinds 21 december 2007.

EU-lidstaat sinds: 

1 mei 2004

Voorzitterschap van de Raad: 

Tsjechië is een land zonder zeekust in Centraal-Europa. Tot 1993 maakte het deel uit van Tsjecho-Slowakije.

De belangrijkste sectoren van de Tsjechische economie waren in 2015 industrie (32,1 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (18,4 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (14,9 %).

Tsjechië exporteert vooral naar Duitsland, Slowakije en Polen, en importeert vooral uit Duitsland, Polen en China.

Tsjechië in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 21 Tsjechische leden.

Bureau van het Europees Parlement in Tsjechië

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Tsjechische regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Tsjechië:

januari-juni 2009

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Tsjechië heeft Vĕra Jourová aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor justitie, consumentenzaken en gendergelijkheid.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Tsjechië

Europees Economisch en Sociaal Comité

Tsjechië heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Tsjechië heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Tsjechië houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Tsjechische ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Tsjechië?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Tsjechië in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Tsjechië: 7,075 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Tsjechische bruto nationaal inkomen (bni): 4,67 %
  • Totale Tsjechische bijdrage aan de EU-begroting: 1,315 miljard EUR
  • Tsjechische bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,87 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Tsjechië

Het geld dat Tsjechië bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Tsjechië

Praktische informatie

Back to top