Unjoni Ewrope

Ir-Repubblika Ċeka

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Praga

Daqs ġeografiku: 

78 868 km²

Popolazzjoni: 

10 553 843 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

2.1 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 174.412 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Iċ-Ċek

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

21

Munita: 

Koruna Ċeka (CZK)

Schengen area member: 

Iva, membru taż-Żona Schengen mid-21 ta' Diċembru 2007.

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Mejju 2004

Presidenza tal-Kunsill: 

Ir-Repubblika Ċeka hija pajjiż mingħajr kosta fl-Ewropa Ċentrali u saret stat indipendenti fl-1993 wara li ċ-Ċekoslovakkja nqasmet f'żewġ pajjiżi.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tar-Repubblika Ċeka fl-2015 kienu l-industrija (32.1 %), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (18.4 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (14.9 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tar-Repubblika Ċeka huma l-Ġermanja, is-Slovakkja u l-Polonja filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, il-Polonja u ċ-Ċina.

Ir-Repubblika Ċeka fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 21 membru tal-Parlament Ewropew mir-Repubblika Ċeka. Sib min huma l-MPE Ċeki.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fir-Repubblika Ċeka

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu regolarment biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Fil-laqgħat tal-Kunsill jiltaqgħu regolarment 50 rappreżentant mill-gvern tar-Repubblika Ċeka, skont il-qasam ta' politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala president (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiġi ffaċilitat id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-Presidenzi tar-Repubblika Ċeka:

Jannar-Ġunju 2009

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mir-Repubblika Ċeka għall-Kummissjoni Ewropea hi Vĕra Jourová, li hi responsabbli għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni fir-Repubblika Ċeka

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Ir-Repubblika Ċeka għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hija kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, għal idea aħjar ta’ bidliet possibbli tas-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Ir-Repubblika Ċeka għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tar-rappreżentanti reġjonali u lokali tal-UE. Din l-entità konsultattiva hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex jiġi żgurat li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-rappreżentanza permanenti għall-UE

Ir-Repubblika Ċeka tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE premezz tar-rappreżentanza permanenti fi Brussell. Bħall-"ambaxxata tal-UE" tar-Repubblika Ċeka, il-kompitu ewlieni tagħha hu li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti bl-aktar mod effettiv possibbli fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi r-Repubblika Ċeka?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-pajjiżi membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija tal-pajjiż tiegħek, aktar tħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE m'għandux l-għan li jqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

It-tqassim tal-finanzi tar-Repubblika Ċeka mal-UE fl-2015:

  • L-infiq totali tal-UE fir-Repubblika Ċeka: EUR 7.075 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Ċek: 4.67 %
  • Kontribuzzjoni totali Ċeka lill-baġit tal-UE: EUR 1.315 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Ċeka għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha: 0.87 %

Aktar ċifri dwar il-baġit, id-dħul u l-infiq tal-UE:

Il-proġetti ffinanzjati mill-UE fir-Repubblika Ċeka

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE mir-Repubblika Ċeka jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE - bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif ir-Repubblika Ċeka tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku

Back to top