Europos Sąjunga

Čekija

Apžvalga

Sostinė: 

Praha

Plotas: 

78 868 km²

Gyventojų sk.: 

10 553 843 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

2,1 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

174,412 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

čekų

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

21

Valiuta: 

Čekijos krona (CZK)

Schengen area member: 

Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Čekija yra Vidurio Europos šalis, iš visų pusių apsupta sausumos. Ji tapo atskira valstybe 1993 m., suskilus Čekoslovakijai.

Svarbiausi Čekijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo pramonė (32,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (18,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (14,9 %).

Pagrindinės Čekijos eksporto partnerės yra Vokietija, Slovakija ir Lenkija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Lenkija ir Kinija.

Čekija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente yra 21 Čekijos narys.

Europos Parlamento biuras Čekijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Čekijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Čekijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2009 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Čekijos deleguota Europos Komisijos narė yra Vĕra Jourová, atsakinga už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Čekijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Čekijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Čekijai atstovauja 12 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad šiais teisės aktais būtų atsižvelgiama į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Čekija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Čekijos ambasados ES vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Čekija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Čekijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Čekijoje – 7,075 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Čekijoje sudaro 4,67 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Čekijos įnašas į ES biudžetą – 1,315 milijardo EUR
  • Čekijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,87 % Čekijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Čekijoje

Čekijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pavyzdžiui, tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus ir saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Čekijai.

Praktinė informacija

Back to top