Európai Unió

Cseh Köztársaság

Áttekintés

Főváros: 

Prága

Terület: 

78 868 km²

Népesség: 

10 553 843 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

2,1 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

174,412 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

cseh

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

21

Pénznem: 

cseh korona (CZK)

Schengen area member: 

a Cseh Köztársaság 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

2004. május 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A Közép-Európában található Cseh Köztársaság 1993-ban jött létre, amikor Csehszlovákia két külön államra bomlott.

2015-ben a cseh gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (32,1%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (18,4%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (14,9%).z oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (14,9 %).

A Cseh Köztársaság elsősorban Németországba, Szlovákiába és Lengyelországba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében pedig sorrendben Németország, Lengyelország és Kína a legfontosabb kereskedelmi partnere.

A Cseh Köztársaság az EU-ban

Európai Parlament

A Cseh Köztársaság 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a Cseh Köztársaság választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Cseh Köztársaságbeli Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a cseh kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A cseh soros elnökség időszaka:

2009. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság cseh tagja Vĕra Jourová, aki a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Cseh Köztársaságbeli Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

A Cseh Köztársaságnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

A Cseh Köztársaságnak 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

A Cseh Köztársaság a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be a Cseh Köztársaság a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai a Cseh Köztársaság vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás a Cseh Köztársaságban: 7,075 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a cseh bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 4,67 %
  • A Cseh Köztársaság összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,315 milliárd EUR
  • A Cseh Köztársaságnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a cseh GNI-hez viszonyítva: 0,87 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek a Cseh Köztársaságban

A tagállamok, így a Cseh Köztársaság által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy a Cseh Köztársaság milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top