Euroopa Liit

Tšehhi Vabariik

Ülevaade

Tšehhi Vabariigi lipp

Poliitiline süsteem

Tšehhi Vabariik on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Riik moodustati 1993. aastal pärast seda, kui Tšehhoslovakkia jagunes Tšehhi Vabariigiks ja Slovakkiaks. Riik on jagatud 14 maakonnaks, sealhulgas riigi pealinn Praha. Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Tšehhi Vabariigi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal tööstus (32,1%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,6%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (14,7%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Tšehhi Vabariigi ekspordist 84% (Saksamaa 32%, Slovakkia 8% ja Poola 6%), samas kui ELi-väliselt läheb 2% nii Ameerika Ühendriikidesse kui ka Venemaale.

79% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 31%, Poola 10% ja Slovakkia 6%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 7% Hiinast ja 2% Lõuna-Koreast.

Tšehhi Vabariik ELis

Euroopa Parlament

Tšehhi Vabariigist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Tšehhi Vabariigis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Tšehhi Vabariigi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Tšehhi Vabariigi eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2009

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidileRaegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Tšehhi Vabariigi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Vĕra Jourová, kelle vastutusalaks on õigusküsimused, tarbijad ja sooline võrdõiguslikkus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Tšehhi Vabariigis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Tšehhi Vabariigil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Tšehhi Vabariigil on Regioonide Komitees 12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Tšehhi Vabariik suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Tšehhi Vabariigi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Tšehhi Vabariik rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Tšehhi Vabariigi rahaliste vahendite jaotus ELis 2016. aastal

  • ELi kogukulud Tšehhi Vabariigis: 4,690 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Tšehhi Vabariigi kogurahvatulus: 2,86%
  • Tšehhi Vabariigi kogupanus ELi eelarvesse: 1,361 miljardit eurot
  • Tšehhi Vabariigi poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulus: 0,83%

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Tšehhi Vabariigis

Rahalised vahendid, mida Tšehhi Vabariik maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Tšehhi Vabariigile kasulikud on.

Back to top