Europæiske Union

Tjekkiet

Oversigt

Hovedstad: 

Prag

Areal: 

78 868 km²

Befolkning: 

10 553 843 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

2,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

174,412 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Tjekkisk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

21

Valuta: 

Tjekkisk koruna (CZK)

Schengen area member: 

Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

EU-medlemsland siden: 

1. maj 2004

Formandskab for Rådet: 

Tjekkiet er en indlandsstat i Centraleuropa og blev uafhængigt i 1993, hvor Tjekkoslovakiet blev delt i to lande.

I 2015 var de vigtigste sektorer i Tjekkiets økonomi industri (32,1 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (18,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,9 %).

Tjekkiet største eksportpartnere er Tyskland, Slovakiet og Polen, mens dets største importpartnere er Tyskland, Polen og Slovakiet.

Tjekkiet i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 tjekkiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Tjekkiet

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den tjekkiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for tjekkiske formandskaber:

Januar-juni 2009

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Tjekkiet har udnævnt Vĕra Jourová som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Tjekkiet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Tjekkiet har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Tjekkiet har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Tjekkiet kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "tjekkisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Tjekkiet, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Tjekkiets finanser i relation til EU i 2015:

  • Samlede EU-udgifter i Tjekkiet: 7,075 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Tjekkiets bruttonationalindkomst (BNI): 4,67 %
  • Samlet tjekkisk bidrag til EU-budgettet: 1,315 milliarder EUR
  • Tjekkiets bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,87 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Tjekkiet

De penge, som Tjekkiet betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Tjekkiet.

Praktiske oplysninger

Back to top