Европейски съюз

Чешка република

Чешка република

Преглед

Столица: 

Прага

Площ: 

78 868 км²

Население: 

10 553 843 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

2,1 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

174,412 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

чешки

Политическа система: 

 парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

21

Валута: 

чешка крона (CZK)

Schengen area member: 

Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Член на ЕС от: 

1 май 2004 г.

Председателство на Съвета: 

Чешката република е страна без излаз на море, разположена в Централна Европа. Независима държава е от 1993 г., след като Чехословакия се раздели на две държави.

Най-важните сектори на чешката икономика през 2015 г. са били промишлеността (32,1%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,4%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазване и социалната дейност (14,9%).

Чешката република изнася най-много стоки за Германия, Словакия и Полша, а най-много внася от Германия, Полша и Китай.

Чешката република в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Чешката република. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Чешката република

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на чешкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на председателството на Чешката република:

януари — юни 2009 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Чешката република комисар в Европейската комисия е Вера Йоурова, която отговаря за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Чешката република

Европейски икономически и социален комитет

Чешката република има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Чешката република има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Чешката република поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Чешката република в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Чешката република?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Чешката република с ЕС през 2015 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 7,075 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Чешката република: 4,67 %
  • Обща вноска на Чешката република в бюджета на ЕС: 1,315 милиарда EUR
  • Вноска на Чешката република в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,87 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Чешката република

Средствата, които Чешката република внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Чешката република се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top