Europeiska Unionen

Tjeckien

Översikt

Tjeckiens flagga

Statsskick

Tjeckien är en parlamentarisk republik med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – presidenten. Landet bildades vid Tjeckoslovakiens delning 1993. Landet är indelat i 14 regioner, varav en är huvudstaden Prag.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2016 var industri (32,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (18,6 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (14,7 %).

Handeln inom EU står för 84 % av Tjeckiens export (Tyskland 32 %, Slovakien 8 % och Polen 6 %), medan 2 % går till USA och 2 % till Ryssland.

Av importen kommer 79 % från EU-länderna (Tyskland 31 %, Polen 10 % och Slovakien 6 %), medan 7 % kommer från Kina och 2 % från Sydkorea.

Tjeckien i EU

Europaparlamentet

Tjeckien har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Tjeckien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Tjeckiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Tjeckiens ordförandeskap:

Januari–juni 2009

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Tjeckiens ledamot i EU-kommissionen är Vĕra Jourová, som ansvarar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Tjeckien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Tjeckien har 12 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslagen.

Europeiska regionkommittén

Tjeckien har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Tjeckien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Tjeckiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Tjeckien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Tjeckien och EU-budgeten 2017:

  • EU-bidrag till Tjeckien: 3,895 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 2,15 %
  • Tjeckiens EU-avgift: 1,282 miljarder euro
  • EU-avgiften i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,71 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Tjeckien

Tjeckiens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Tjeckien.

Back to top