Evropska unija

Češka

Češka

Pregled

Češka zastava

Politični sistem

Češka je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države. Država je nastala leta 1993, potem ko je Češkoslovaška razpadla na Češko in Slovaško. Država je razdeljena na 14 regij, vključno s prestolnico Prago.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Češke leta 2016 so bili industrija (32,1 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (18,6 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,7 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 84 % celotnega češkega izvoza (Nemčija 32 %, Slovaška 8 %, Poljska 6 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA in Rusijo 2 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 79 % (Nemčija 31 %, Poljska 10 %, Slovaška 6 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Kitajske 7 % in iz Južne Koreje 2 %.

Češka v EU

Evropski parlament

S Češke prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o čeških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Češkem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki češke vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Češko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2009

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Češke je Vĕra Jourová, ki je pristojna za pravosodje, potrošnike in enakost spolov.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Češkem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Češka ima 12 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Češka ima 12 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Češke z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega češkega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se češki interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Češka prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Češka–EU za leto 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Češko: 3,895 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % češkega bruto nacionalnega dohodka (BND): 2,15 %
  • Skupaj češki prispevek v proračun EU: 1,282 milijarde evrov
  • Češki prispevek v proračun EU v % češkega BND: 0,71 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Češkem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Češka, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Češki – prejemnici sredstev EU.

Back to top