Uniunea Europeană

Cehia

Cehia

Prezentare generală

Drapelul Cehiei

Sistem politic

Cehia este o republică parlamentară cu un șef de guvern (primul ministru) și un șef de stat (președintele). Țara s-a format în 1993, când Cehoslovacia s-a împărțit în Cehia și Slovacia. Este formată din 14 regiuni, dintre care regiunea capitalei, Praga.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Cehiei erau: industria (32,1 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (18,6 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (14,7 %).

84 % din exporturile Cehiei se efectuează în UE (Germania 32 %, Slovacia 8 % și Polonia 6 %). În afara UE, 2 % din exporturi se realizează către Statele Unite și respectiv Rusia.

Importurile Cehiei provin în proporție de 79 % din celelalte state membre ale UE (Germania 31 %, Polonia 10 % și Slovacia 6 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din China (7 %) și din Coreea de Sud (2 %).

Cehia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 21 de membri din Cehia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Cehia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului ceh participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE i-a revenit Cehiei în perioada:

ianuarie - iunie 2009

Președinția Consiliului UE

Următorul link deschide un site externPreședinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Cehia este Vĕra Jourová. Ea are ca portofoliu justiția, consumatorii și egalitatea de gen.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Cehă

Comitetul Economic și Social European

Cehia are 12 de reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Cehia are 12 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Cehia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Cehiei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Cehia și UE (2017):

  • Cheltuielile UE în Cehia: 3,895 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Cehia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 2,15 %
  • Contribuția Cehiei la bugetul UE: 1282 miliarde EUR
  • Contribuția Cehiei la bugetul UE ca procent din VNB-ul său: 0,71 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Cehia

Sumele cu care contribuie Cehia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Cehia.

Back to top