Europska unija

Češka

Češka

Pregled

češka zastava

Politički sustav

Češka je parlamentarna republika s predsjednikom vlade – premijerom – i čelnikom države – predsjednikom. Zemlja je nastala 1993., nakon podjele Čehoslovačke na Češku i Slovačku. Danas je podijeljena u 14 regija, uključujući glavni grad Prag.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori češkoga gospodarstva u 2016. bili su industrija (32,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (18,6 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,7 %).

U zemlje EU-a odlazi 84 % češkog izvoza (32 % u Njemačku, 8 % u Slovačku te 6 % u Poljsku), a izvan EU-a po 2 % odlazi u SAD i Rusiju.

U pogledu uvoza, 79 % dolazi iz država članica EU-a (31 % iz Njemačke, 10 % iz Poljske i 6 % iz Slovačke), dok od zemalja izvan EU-a 7 % dolazi iz Kine, a 2 % iz Južne Koreje.

Češka u EU-u

Europski parlament

Češka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Češkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz češke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja predsjeda Vijećem. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi češkog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2009.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Vĕra Jourová povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Češka, a zadužena je za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Češkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Češka ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Češka ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Češka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća češkog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Češka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, to ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Češke i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Češkoj: 3;895 milijardi eura
  • ukupna potrošnja EU-a kao postotak češkog bruto nacionalnog dohotka (BND): 2,15 %
  • ukupni doprinos Češke proračunu EU-a: 1,282 milijarda eura
  • doprinos Češke proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,71 %.

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Češkoj financira EU

Novcem koji Češka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Češkoj.

Back to top