Euroopa Liit

Tšehhi

Tšehhi

Ülevaade

Tšehhi Vabariigi lipp

Poliitiline süsteem

Tšehhi on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Riik moodustati 1993. aastal pärast seda, kui Tšehhoslovakkia jagunes Tšehhiks ja Slovakkiaks. Riik on jagatud 14 maakonnaks, sealhulgas riigi pealinn Praha. Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Tšehhi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal tööstus (32,1%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,6%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (14,7%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Tšehhi ekspordist 84% (Saksamaa 32%, Slovakkia 8% ja Poola 6%), samas kui ELi-väliselt läheb 2% nii Ameerika Ühendriikidesse kui ka Venemaale.

79% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 31%, Poola 10% ja Slovakkia 6%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 7% Hiinast ja 2% Lõuna-Koreast.

Tšehhi ELis

Euroopa Parlament

Tšehhi on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Tšehhis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Tšehhi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Tšehhi eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2009

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Tšehhi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Vĕra Jourová, kelle vastutusalaks on õigusküsimused, tarbijad ja sooline võrdõiguslikkus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Tšehhis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Tšehhi on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Tšehhi on Regioonide Komitees 12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Tšehhi suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Tšehhi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Tšehhi rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Tšehhi rahaliste vahendite jaotus ELis 2016. aastal

  • ELi kogukulud Tšehhis: 4,690 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Tšehhi kogurahvatulus: 2,86%
  • Tšehhi kogupanus ELi eelarvesse: 1,361 miljardit eurot
  • Tšehhi poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulus: 0,83%

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Tšehhis

Rahalised vahendid, mida Tšehhi maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Tšehhile kasulikud on.

Back to top