Den Europæiske Union

Tjekkiet

Tjekkiet

Oversigt

Det tjekkiske flag

Politisk system

Tjekkiet er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten. Landet har eksisteret siden 1993, hvor Tjekkoslovakiet blev delt i to lande – Tjekkiet og Slovakiet. Det er nu inddelt i 14 regioner, heriblandt hovedstaden Prag.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i Tjekkiets økonomi industri (32,1 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (18,6 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,7 %).

84 % af Tjekkiets eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 32 %, Slovakiet: 8 % og Polen: 6 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (2 %) og til Rusland (2 %).

For importens vedkommende stammer 79 % fra andre EU-lande (Tyskland: 31 %, Polen: 10 % og Slovakiet: 6 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (7 %) og Sydkorea (2 %).

Tjekkiet i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 tjekkiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Tjekkiet

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den tjekkiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for tjekkiske formandskaber:

Januar-juni 2009

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website forDet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Tjekkiet har udnævnt Vĕra Jourová som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Tjekkiet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Tjekkiet har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Tjekkiet har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Tjekkiet kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som tjekkisk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Tjekkiet, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Tjekkiets finanser i relation til EU i 2017:

  • EU's samlede udgifter i Tjekkiet: 3,895 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Tjekkiets bruttonationalindkomst (BNI): 2,15 %
  • Det samlede tjekkiske bidrag til EU-budgettet: 1,282 mia. euro
  • Tjekkiets bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,71 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Tjekkiet

De penge, som Tjekkiet betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Tjekkiet drager fordel af EU-finansiering.

Back to top