Europeiska Unionen

Cypern

Översikt

Huvudstad: 

Nicosia

Yta: 

9 251 km²

Folkmängd: 

848 319 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

0,2 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

17,901 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Grekiska

Statsskick: 

Presidentrepublik

Antal platser i Europaparlamentet: 

6

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 2008

Schengen area member: 

 Nej, Cypern är inte med i Schengenområdet  

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Cyperns ordförandeskap

Cypern är en ö i Medelhavet söder om Turkiet. Det är det tredje minsta landet i EU, efter Malta och Luxemburg. Cypern är i praktiken en delad ö, men hela Cypern är med i EU. Turkcyprioterna är alltså också EU-medborgare eftersom de är medborgare i Cypern, även om deras del av ön har en egen regering.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (28,7 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (20,2 %) och fastighetsverksamhet (11,1 %).

Cypern exporterar främst till Grekland, Irland och Storbritannien och importerar mest från Grekland, Storbritannien och Italien.

Cypern i EU

Europaparlamentet

Cypern har 6 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor på Cypern

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Cyperns regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Cyperns ordförandeskap:

Juli–december 2012

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Cyperns ledamot i EU-kommissionen är Christos Stylianides, som ansvarar för humanitärt bistånd och krishantering.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor på Cypern

Ekonomiska och sociala kommittén

Cypern har 5 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Cypern har 5 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Cypern för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Cyperns ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Cypern med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Cypern och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Cypern:  0,203 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,16 %
  • Cyperns EU-avgift: 0,212 miljarder EUR
  • Cyperns EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 1,21 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt på Cypern 

Cyperns bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt på Cypern

Praktisk information

Back to top