Evropska unija

Ciper

Ciper

Pregled

Ciprska zastava

Politični sistem

Ciper je predsedniška republika. Predsednik republike je tudi predsednik vlade. Ciper se je EU pridružil kot de facto razdeljen otok, vendar je njegovo celotno ozemlje del EU. Ciprski Turki, ki imajo potne listine EU ali so upravičeni do njih, so državljani EU. Pravo EU se ne uporablja na območjih, ki niso pod dejanskim nadzorom ciprske vlade (vlade Republike Ciper). Ciper ima dva uradna jezika: grščino in turščino. Samo grščina je uradni jezik EU.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Malte leta 2018 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (25,3 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (19,3 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, upravne in podporne storitve (10,4 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 28 % celotnega izvoza Cipra (Grčija 6 %, Italija 2 %), zunaj EU je znašal izvoz na Kajmanske otoke 15 % in v Libijo 9 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 57 % (Grčija 18 %, Italija 8 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Južne Koreje 7 % in Izraela 6 %.

Ciper v EU

Evropski parlament

S Cipra prihaja šest poslancev Evropskega parlamenta: več o ciprskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Cipru

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki ciprske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Ciprsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2012

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Cipra je Christos Stylianides, ki je pristojen za humanitarno pomoč in krizno upravljanje.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije na Cipru

Evropski ekonomsko-socialni odbor

V Evropskem ekonomsko-socialnem odboru ima Ciper pet predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Ciper ima pet predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Cipra z institucijami EU potekajo prek njegovega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega ciprskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se ciprski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Ciper prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Ciper–EU za leto 2017: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Ciper: 0,207 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % ciprskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,10 %
  • Skupaj ciprski prispevek v proračun EU: 0,137 milijarde evrov
  • Ciprski prispevek v proračun EU v % ciprskega BND: 0,73 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Cipru, ki jih financira EU 

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Ciper, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Cipru – prejemniku sredstev EU.

Back to top