Evropska unija

Ciper

Pregled

Glavno mesto: 

Nikozija

Površina: 

9 251 km²

Prebivalstvo: 

848 319 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

0,2 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

17,901 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

grščina

Politična ureditev: 

predsedniška republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

6

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 2008

Schengen area member: 

 Ne, Ciper ni član schengenskega območja.

Država članica EU od: 

1. maja 2004

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Ciprsko predsedovanje Svetu EU

Ciper leži v severovzhodnem delu Sredozemskega morja in južno od Turčije. Je največji otok v vzhodnem Sredozemlju ter za Malto in Luksemburgom tretja najmanjša država v EU. EU se je pridružil kot de facto razdeljen otok, vendar je njegovo celotno ozemlje del EU. Ciprski Turki so državljani EU, saj so državljani države EU – Republike Ciper, čeprav živijo v delu Cipra, ki ni pod vladnim nadzorom.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Cipra leta 2015 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske storitve (28,7 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (20,2 %) ter nepremičnine (11,1 %).

Glavni izvozni parterji Cipra so Grčija, Irska in Združeno kraljestvo, glavni uvozni partnerji so Grčija, Združeno kraljestvo in Italija.

Ciper v EU

Evropski parlament

S Cipra prihaja šest poslancev Evropskega parlamenta: več o ciprskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Cipru

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki ciprske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Ciprsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2012

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Cipra je Christos Stylianides, ki je pristojen za humanitarno pomoč in krizno upravljanje.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije na Cipru

Evropski ekonomsko-socialni odbor

V Evropskem ekonomsko-socialnem odboru ima Ciper 5 predstavnikov. To posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Ciper ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 5 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo Cipra pri EU

Stiki Cipra z institucijami EU potekajo prek njegovega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega ciprskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se ciprski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Ciper prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Ciper–EU za leto 2015 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Ciper:  0,203 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % ciprskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,16 %
  • Skupaj ciprski prispevek v proračun EU: 0,212 milijarde EUR
  • Ciprski prispevek v % ciprskega BND: 1,21 % 

Več podatkov o proračunu EU, prihodkih in odhodkih:

Projekti na Cipru, ki jih financira EU 

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Ciper, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Cipru prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top