Európska únia

Cyprus

Prehľad

Hlavné mesto: 

Nikózia

Rozloha: 

9 251 km²

Obyvateľstvo: 

848 319 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

0,2 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

17,901 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

gréčtina

Politický systém: 

 prezidentská republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

6

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2008

Schengen area member: 

Nie, Cyprus nie je štátom schengenského priestoru.  

Členstvo v EÚ od: 

1. mája 2004

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Cypru

Cyprus je ostrov v severovýchodnej časti Stredozemného mora na juh od Turecka. Je najväčším ostrovom tejto časti Stredozemia. Po Malte a Luxembursku je treťou najmenšou krajinou EÚ. Cyprus pristúpil k Únii ako de facto rozdelený ostrov, ale do EÚ patrí celé územie ostrova. Tureckí Cyperčania sú občanmi EÚ, nakoľko sú občania krajiny EÚ – Cyperskej republiky – i keď žijú v časti krajiny, ktorá nie je pod kontrolou cyperskej vlády.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Cypru v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (28,7 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (20,2 %) a činnosti v oblasti nehnuteľností (11,1 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Cypru sú Grécko, Írsko a Spojené kráľovstvo, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Grécko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Cyprus v EÚ

Európsky parlament

Cyprus má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Cyprus.

Kancelária Európskeho parlamentu na Cypre

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia cyperskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Cypru:

júl až december 2012

Predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Cyprus do Európskej komisie je Christos Stylianides, ktorý je zodpovedný za humanitárnu pomoc a krízové riadenie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Cypre

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Cyprus má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 5 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Cyprus má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Cyprus komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Cypru pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Cypru, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Cypru s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ na Cypre:  0,203 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % cyperského hrubého národného dôchodku (HND): 1,16 %
  • Celkový príspevok Cypru do rozpočtu EÚ: 0,212 miliardy EUR
  • Príspevok Cypru do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 1,21 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Cypre 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Cypru pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Cyprus využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Cypre

Back to top