Európska únia

Cyprus

Cyprus

Prehľad

Vlajka Cypru

Politický systém

Cyprus je prezidentská republika. Prezident je hlavou štátu aj vlády. Napriek tomu, že Cyprus pristúpil k Únii ako de facto rozdelený ostrov, do EÚ patrí celé jeho územie. Cyperskí Turci, ktorí sú držiteľmi cestovných dokladov EÚ alebo na ne majú nárok, sú občanmi EÚ. V oblastiach, nad ktorými cyperská vláda (vláda republiky) fakticky neuplatňuje kontrolu, je uplatňovanie právnych predpisov EÚ pozastavené.Na Cypre existujú dva úradné jazyky: gréčtina a turečtina; iba gréčtina je úradný jazyk EÚ.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Cypru v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (25,3 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (19,3 %), a odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti (10,4 %).

Do krajín EÚ smeruje 28 % cyperského vývozu (Grécko 6 % a Taliansko 2 %). Z krajín mimo EÚ smeruje 15 % vývozu na Kajmanie ostrovy a 9 % do Líbye.

Pokiaľ ide o dovoz, 57 % pochádza z členských štátov EÚ (Grécka 18 % a Talianska 8 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Južnej Kórey a 6 % z Izraelu.

Cyprus v EÚ

Európsky parlament

Cyprus má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Cyprus.

Kancelária Európskeho parlamentu na Cypre

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia cyperskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Cypru:

júl až december 2012

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Cyperskou komisárkou v Európskej komisii je Stella Kyriakidesová, ktorá je zodpovedná za zdravie a bezpečnosť potravín.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Cypre

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Cyprus má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 5 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Cyprus má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Cyprus komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Cypru pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Cyprus do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Cyprus za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ na Cypre – 0,264 mld. EUR
    (čo zodpovedá 1,31 % cyperského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 0,180 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,89 % cyperského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Cypre 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Cypru pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Cyprus využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top