European Union website, the official EU website

Cipru

Prezentare generală: 

Situat în partea de nord-est a Mării Mediterane și la sud de Turcia, Cipru este cea mai mare insulă din estul Mediteranei și, în același timp, țara care ocupă locul al treilea în topul celor mai mici țări din UE, după Malta și Luxemburg. Cipru a aderat la UE ca insulă divizată de facto, dar suprafața sa este în totalitate teritoriu al Uniunii Europene. Ciprioții turci sunt cetățeni europeni pentru că aparțin unui stat membru al UE (Republica Cipru), chiar dacă locuiesc într-o zonă din Cipru care nu se află sub control guvernamental.

În 2015, cele mai importante sectoare ale economiei cipriote erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și de alimentație publică (28,7 %); administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (20,2 %) și sectorul imobiliar (11,1 %).

Principalii parteneri de export ai Ciprului sunt Grecia, Irlanda și Regatul Unit, iar cei de import sunt Grecia, Regatul Unit și Italia.

Capitala: 

Nicosia

Suprafața: 

9 251 km²

Populația: 

847 008 (2015)

Populația ca procent din totalul populației UE: 

0,2 % (2015)

Produsul intern brut (PIB): 

17,421 miliarde EUR  (2015)

Limba UE oficială: 

greacă

Sistem politic: 

republică prezidențială

Stat membru UE de la: 

1 mai 2004

Locuri în Parlamentul European: 

6

Moneda: 

Euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 2008

Stat membru al spațiului Schengen: 

 nu - Cipru nu este stat membru al spațiului Schengen.  

Președinția Consiliului: 

Cipru a deținut președinția rotativă o dată, în 2012.

Cipru și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 6 membri din Cipru. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Cipru

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului cipriot participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE i-a revenit Ciprului în perioada:

iulie - decembrie 2012

Detalii despre președinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul european nominalizat de Cipru este Christos Stylianides. El are ca portofoliu ajutorul umanitar și gestionarea crizelor.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Cipru

Comitetul Economic și Social European

Cipru are 5 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul Regiunilor

Cipru are 5 reprezentanți în Comitetul Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Cipru și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Ciprului - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu. 

Relația financiară dintre Cipru și UE (2015): 

  • Cheltuielile UE în Cipru:  0,203 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Cipru, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 1,16 %
  • Contribuția Ciprului la bugetul UE: 0,212 miliarde EUR
  • Contribuția Ciprului la bugetul UE, ca procent din VNB: 1,21 % 

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Cipru 

Sumele cu care contribuie Cipru la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Cipru

Informații practice