Uniunea Europeană

Cipru

Cipru

Prezentare generală

Drapelul Ciprului

Sistem politic

Ciprul este o republică prezidențială al cărei președinte este în același timp șef de stat și de guvern. Deși a aderat la UE ca insulă divizată de facto, întregul Cipru este teritoriu UE. Ciprioții turci care au documente de călătorie UE (sau sunt eligibili să le obțină) sunt cetățeni UE. Legislația UE este suspendată în zonele în care guvernul cipriot (Guvernul Republicii) nu exercită control efectiv. În Cipru există două limbi oficiale: greacă și turcă. Doar limba greacă este considerată limbă oficială a UE.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2018, cele mai importante sectoare ale economiei Ciprului erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (25,3 %); administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (19,3 %) și activitățile specializate, științifice și tehnice, activitățile administrative și de asistență (10,4 %).

28 % din exporturile Ciprului se efectuează în UE (Grecia 6 % și Italia 2 %). În afara UE, 15 % din exporturi se realizează către Insulele Cayman și 9 % către Libia.

Importurile Ciprului provin în proporție de 57 % din celelalte state membre ale UE (Grecia 18 % și Italia 8 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Coreea de Sud (7 %) și din Israel (6 %).

Ciprul și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 6 membri din Cipru. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Cipru

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului cipriot participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE i-a revenit Ciprului în perioada:

iulie - decembrie 2012 |

Președinția Consiliului UE

Următorul link deschide un site extern Președinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul desemnat de Cipru în cadrul Comisiei Europene este Stella Kyriakides: are ca portofoliu sănătatea și siguranța alimentară.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Cipru

Comitetul Economic și Social European

Ciprul are 5 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Ciprul are 5 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Cipru și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Ciprului – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Cu cât contribuie și cât primește Cipru?

Contribuția financiară a fiecărei țări din UE la bugetul Uniunii este calculată în mod echitabil, în funcție de mijloacele de care aceasta dispune. Cu cât este mai importantă economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa.
Bugetul UE nu este menit să redistribuie bogăția, ci să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor europeni. 

Cifrele pentru Cipru (2018):

  • Cheltuielile din bugetul UE în Cipru: 0,264 miliarde EUR
    (echivalentul a 1,31 % din economia Ciprului)
  • Contribuția totală la bugetul UE: 0,180 miliarde EUR
    (echivalentul a 0,89 % din economia Ciprului)

Mai multe cifre privind bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Cipru 

Sumele cu care contribuie Ciprul la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Cipru.

Back to top