Unia Europejska

Cypr

Informacje ogólne

Stolica: 

Nikozja

Powierzchnia: 

9 251 km²

Ludność państwa: 

848 319 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

0,2 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

17,901 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

grecki

Ustrój polityczny: 

republika prezydencka

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

6

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2008 r.

Schengen area member: 

 Nie. Cypr nie jest członkiem strefy Schengen.

W UE od: 

1 maja 2004 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty cypryjskiej prezydencji

Cypr leży w północnowschodniej części Morza Śródziemnego, na południe od Turcji, i jest największą wyspą we wschodniej części Morza Śródziemnego. To jeden z najmniejszych krajów UE, po Malcie i Luksemburgu. Cypr przystąpił do UE jako wyspa de facto podzielona, lecz do UE należy całe terytorium wyspy. Turkowie cypryjscy są obywatelami UE, ponieważ są obywatelami kraju UE – Republiki Cypryjskiej – nawet jeśli zamieszkują w tej części Cypru, która nie jest kontrolowana przez rząd.

Do najważniejszych sektorów cypryjskiej gospodarki w 2015 r. należały handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (28,7 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (20,2 %) oraz sektor nieruchomości (11,1 %).

Główne rynki eksportowe dla cypryjskiej gospodarki to Grecja, Irlandia i Wielka Brytania, a w przypadku importu – Grecja, Wielka Brytania i Włochy.

Cypr w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Cypru. Więcej informacji o cypryjskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Cyprze

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele cypryjskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty cypryjskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2012 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Cypryjskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Christos Stylianides, który odpowiada za pomoc humanitarną i zarządzanie kryzysowe.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Cyprze

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Cypr ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Cypr ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Cypr utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Cypru przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Cypr wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Cypr a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE na Cyprze:  0,203 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % cypryjskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 1,16 %
  • Łączny wkład Cypru do budżetu UE: 0,212 miliardów EUR
  • Wkład Cypru do budżetu UE jako % cypryjskiego DNB: 1,21 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Cyprze 

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Cypr wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Cypr się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Cypr – informacje praktyczne

Back to top