Europese Unie

Cyprus

Cyprus

In het kort

Vlag van Cyprus

Staatsbestel

Cyprus is een presidentiële republiek. De president is zowel staatshoofd als regeringsleider. Het hele eiland Cyprus is lid van de EU en dus ook EU-grondgebied, maar in feite is het eiland verdeeld in twee aparte gebieden. Turkse Cyprioten die in het bezit zijn van of in ieder geval in aanmerking komen voor EU-reisdocumenten, zijn EU-burgers. De EU-wetgeving is opgeschort in de gebieden waar de Cypriotische overheid (de regering van de republiek) geen daadwerkelijk gezag heeft. Cyprus heeft twee officiële talen: Grieks en Turks. Alleen Grieks is een officiële EU-taal.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Cypriotische economie waren in 2018 de groot- en detailhandel, vervoer en horeca (25,3%), overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (19,3%) en professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten, administratieve en ondersteunende diensten (10,4%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 28% van de uitvoer (Griekenland 6%, en Italië 2%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de Kaaimaneilanden (15%) en Libië (9%).

57% van de invoer in Cyprus kwam uit EU-landen (Griekenland 18%, Italië 8%), 7% was afkomstig uit Zuid-Korea en 6% uit Israël.

Cyprus in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Cypriotische leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Cyprus

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie van de vertegenwoordigers van de Cypriotische regering op deze vergaderingen aanwezig is, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Cyprus:

juli-december 2012

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De volgende link brengt u naar een externe websiteHuidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Cyprus heeft Christos Stylianides aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor humanitaire hulp en crisisbeheersing.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Cyprus

Europees Economisch en Sociaal Comité

Cyprus heeft 5 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Cyprus heeft ook 5 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Cyprus houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "ambassade bij de EU" van Cyprus is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Cyprus?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Cyprus in 2017: 

  • Totale bestedingen van de EU in Cyprus: 0,207 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Cypriotische bruto nationaal inkomen (bni) 1,10%
  • Totale bijdrage van Cyprus aan de EU-begroting: 0,137 miljard euro
  • Cypriotische bijdrage aan de EU-begroting in % van het bni: 0,73% 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Cyprus 

De bijdrage van Cyprus aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Lees meer over EU-steun voor Cyprus.

Back to top