European Union website, the official EU website

Cyprus

In het kort: 

Cyprus ligt in het noordoostelijk deel van de Middellandse Zee, ten zuiden van Turkije. Het is het grootste eiland in die regio, maar tegelijk het op twee na kleinste land van de EU, na Malta en Luxemburg. Cyprus is lid geworden van de EU als een eiland dat de facto verdeeld is, maar het hele eiland is EU-grondgebied. De Turkse Cyprioten zijn EU-burgers omdat ze onderdaan zijn van een EU-land, de Republiek Cyprus, ook al wonen ze in een deel van Cyprus dat niet door de regering wordt gecontroleerd.

De belangrijkste sectoren van de economie van Cyprus waren in 2014 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (28,6 %), overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (20,7 %), en onroerend goed (11,5 %).

Cyprus exporteert vooral naar Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Israël, en importeert vooral uit Griekenland, Israël en het Verenigd Koninkrijk.

Hoofdstad: 

Nicosia

Oppervlakte: 

9 251 km²

Bevolking: 

847 008 (2015)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

0,2 % (2015)

Bruto binnenlands product (bbp): 

17,421 miljard EUR (2015)

Officiële EU-talen: 

Grieks

Staatsbestel: 

presidentiële republiek

EU-lidstaat sinds: 

1 mei 2004

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

6

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 2008

Schengenland?: 

 Nee, Cyprus maakt geen deel uit van het Schengengebied.  

Voorzitterschap van de Raad: 

Cyprus in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Cypriotische leden.

Bureau van het Europees Parlement in Cyprus

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie van de vertegenwoordigers van de Cypriotische regering op deze vergaderingen aanwezig is, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Cyprus:

juli-december 2012

Meer over het huidige voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Cyprus heeft Christos Stylianides aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor humanitaire hulp en crisisbeheersing.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Cyprus

Europees Economisch en Sociaal Comité

Cyprus heeft 5 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Comité van de Regio's

Cyprus heeft 5 vertegenwoordigers in het Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Cyprus houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "ambassade van Cyprus bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Cyprus?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Cyprus in 2014: 

  • Totale bestedingen van de EU in Cyprus:  0,273 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Cypriotische bruto nationaal inkomen (bni): 1,65 %
  • Totale bijdrage van Cyprus aan de EU-begroting: 0,143 miljard EUR
  • Cypriotische bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,86 % 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Cyprus 

Het geld dat Cyprus bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Cyprus

Praktische informatie