Unjoni Ewrope

Ċipru

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Nikosija

Daqs ġeografiku: 

9 251 km²

Popolazzjoni: 

848 319 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

0.2 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 17.901 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Grieg

Sistema Politika: 

Is- repubblika presidenzjali

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Mejju 2004

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

6

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro sa mill-1 ta' Jannar 2008

Membru taż-żona Schengen: 

 Le, Ċipru mhuwiex membru taż-Żona ta' Schengen.

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Id-dati tal-presidenza Ċiprijotta

Ċipru jinstab fil-parti tal-grigal tal-Baħar Mediterran u fin-Nofsinhar tat-Turkija. Huwa l-akbar gżira fil-lvant tal-Mediterran, kif ukoll huwa t-tielet l-iżgħar pajjiż tal-UE, wara Malta u l-Lussemburgu. Ċipru ssieħeb fl-UE bħal gżira maqsuma de facto iżda Ċipru kollu komm hu huwa territorju tal-UE. Iċ-Ċiprijotti Torok huma ċittadini tal-UE għax huma ċittadini ta’ pajjiż tal-UE - ir-Repubblika ta’ Ċipru - anki jekk jgħixu f’parti ta’ Ċipru li ma tkunx fil-kontroll tal-gvern.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija ta' Ċipru fl-2014 kienu n-negozju bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (28.6 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta' ħidma soċjali (20.7 %) u l-proprjetà immobbli (11.5 %).

L-imsieħba tal-esportazzjoni ewlenin ta' Ċipru huma l-Greċja, ir-Renju Unit u l-Iżrael, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Greċja, l-Iżrael u r-Renju Unit.

Ċipru fl-UE

Parlament Ewropew

Hemm 6 membru tal-Parlament Ewropew minn Ċipru. Skopri min huma dawn il-MEPs.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Ċipru

Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu regolarment biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom regolarment rappreentanti mill-gvern ta' Ċipru, skont il-qasam ta' politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflox, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu mal-istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Id-dati tal-presidenza Ċiprijotta:

Lulju-Diċembru 2012

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat minn Ċipru għall-Kummissjoni Ewropea hu Christos Stylianides, li hu responsabbli għall-Għajnuna Umanitarja u l-Immaniġġjar tal-Kriżijiet.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni f'Ċipru

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Ċipru għandu 5 rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Ċipru għandu 5 rappreżentanti fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

Ċipru jikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tiegħu fi Brussell. Bħala “Ambaxxata għall-UE” ta' Ċipru, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u finanzjament

Kemm jikkontribwixxi u jirċievi flus Ċipru?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

Analiżi tal-finanzi ta' Ċipru mal-UE fl-2015: 

  • L-infiq totali tal-UE f'Ċipru:  EUR 0.203 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Ċiprijott: 1.16 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Ċiprijotta għall-baġit tal-UE: EUR 0.212 biljun
  • Il-kontribuzzjoni ta' Ċipru għall-baġit tal-UE bħala % tad-DNG tagħhom: 1.21 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Progetti ffinanzjati mill-UE f'Ċipru 

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE f'Ċipru jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif Ċipru jibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku