Eiropas Savienība

Kipra

Īss apraksts

Kipras karogs

Valsts iekārta

Kipra ir prezidentāla republika. Prezidents ir gan valsts, gan valdības vadītājs. Lai gan Kipra pievienojās ES kā de facto sadalīta sala, visa Kipra skaitās ES teritorija. Kipras turki, kuriem ir ES ceļošanas dokumenti (vai kuri atbilst noteikumiem, lai tādus saņemtu), ir ES pilsoņi. ES tiesības netiek īstenotas apgabalos, kas neatrodas Kipras Republikas valdības faktiskajā kontrolē. Kiprai ir divas valsts valodas: grieķu un turku, taču tikai grieķu valoda ir viena no ES oficiālajām valodām.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Svarīgākās Kipras ekonomikas nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (26,0 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (20,3 %) un finanšu un apdrošināšanas darbības (10,8 %). ES iekšējā tirdzniecībā nonāk 45 % Kipras eksporta (Grieķijā 12 % un Lielbritānijā 8 %), savukārt ārpus ES lielākie tirdzniecības partneri ir Lībija (8 %) un Izraēla (6 %).

74 % importa ir no ES dalībvalstīm (21 % no Grieķijas, 17 % no Vācijas un 7 % no Itālijas), turpretī ārpus ES lielākie importa partneri ir Ķīna (8 %) un Dienvidkoreja (4 %).

Kipra Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 6 deputāti no Kipras. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Kiprā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Kipras valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Kipras prezidentūras laikposms:

2012. gada jūlijs – decembris.

ES Padomes prezidentūra

Šī saite ved uz ārēju tīmekļa vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Kiprā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izvirzīts Hrists Stiljanidis, kura pārziņā ir humānā palīdzība un krīžu pārvarēšana.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs jeb tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Kiprā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Kiprai ir 5 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Kiprai ir 5 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Kipras pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Kipru un ES struktūrām. Tā ir kā Kipras vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Kipra iemaksā, un cik tā saņem?

Dalībvalstu iemaksas ES budžetā tiek sadalītas taisnīgi, atbilstoši to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Kipras finanšu sadalījums ES 2017. gada budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Kiprā: 207 miljoni eiro
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Kipras nacionālā kopienākuma (NKI): 1,10 %
  • Kipras kopējais ieguldījums ES budžetā: 137 miljoni eiro
  • Kipras ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,73 % 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Kiprā 

Nauda, ko Kipra iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Kipra izmanto ES finansējumu.

Back to top