Europos Sąjunga

Kipras

Kipras

Apžvalga

Kipro vėliava

Politinė sistema

Kipras yra prezidentinė respublika. Prezidentas yra ir valstybės, ir vyriausybės vadovas. Nors Kipras įstojo į ES kaip de facto padalyta sala, visas Kipras yra ES teritorija. ES kelionės dokumentus arba teisę į juos turintys Kipro turkai yra ES piliečiai. Teritorijose, kurių Kipro vyriausybė (respublikos vyriausybė) faktiškai nekontroliuoja, ES teisės taikymas sustabdytas. Kipro oficialiosios kalbos yra dvi: graikų ir turkų; tik graikų kalba yra oficialioji ES kalba.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Kipro ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (25,3 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (19,3 %), profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla (10, 4 %).

28 % Kipro eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Graikiją – 6 %, Italiją – 2 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Kaimanų salas (15 %) ir Libiją (9 %).

57 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Graikijos – 18 %, Italijos – 8 %), o už ES ribų – 7 % iš Pietų Korėjos ir 6 % iš Izraelio.

Kipras Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Kiprui atstovauja 6 nariai. Kipro atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Kipre

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Kipro vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Kipro pirmininkavimo Tarybai datos:

2012 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtašiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Kipro deleguota Europos Komisijos narė yra Stella Kyriakides, atsakinga už sveikatą ir maisto saugą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Kipre

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Kipro atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Kiprui atstovauja 5 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Kipras taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Kipro ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Kipras moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Kipro 2018 m. duomenys :

  • Bendra ES išlaidų Kipre suma – 0,264 mlrd. EUR
    (atitinka 1,31 proc. Kipro ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 0,180 mlrd. EUR
    (atitinka 0,89 proc. Kipro ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Kipre 

Kipro į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Kiprui.

Back to top