Europos Sąjunga

Kipras

Apžvalga

Kipro vėliava

Politinė sistema

Kipras yra prezidentinė respublika. Prezidentas yra ir valstybės, ir vyriausybės vadovas. Nors Kipras įstojo į ES kaip de facto padalyta sala, visas Kipras yra ES teritorija. ES kelionės dokumentus arba teisę į juos turintys Kipro turkai yra ES piliečiai. Teritorijose, kurių Kipro vyriausybė (respublikos vyriausybė) faktiškai nekontroliuoja, ES teisės taikymas sustabdytas. Kipro oficialiosios kalbos yra dvi: graikų ir turkų; tik graikų kalba yra oficialioji ES kalba.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Kipro ekonomikos sektoriai 2016 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (26,0 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (20,3 %), finansinė ir draudimo veikla (10,8 %).45 % Kipro eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Graikiją – 12 %, Jungtinę Karalystę – 8 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Libiją (8 %) ir Izraelį (6 %).

74 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Graikijos – 21 %, Vokietijos – 17 %, Italijos – 7 %), o už ES ribų – 8 % iš Kinijos ir 4 % iš Pietų Korėjos.

Kipras Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Kiprui atstovauja 6 nariai. Kipro atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Kipre

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Kipro vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Kipro pirmininkavimo Tarybai datos:

2012 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtašiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Kipro deleguotas Europos Komisijos narys yra Christos Stylianides, atsakingas už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Kipre

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Kipro atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Kiprui atstovauja 5 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Kipras taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Kipro ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Kipras?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius 

2017 m. Kipro ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Kipre: 0,207 mlrd. eurų
  • Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro visos ES išlaidos Kipre: 1,10 %
  • Visas Kipro įnašas į ES biudžetą: 0,137 mlrd. eurų
  • Kipro bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro jos įnašas į ES biudžetą: 0,73 % 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Kipre 

Kipro į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Kiprui.

Back to top