European Union website, the official EU website

Kipras

Apžvalga: 

Kipras yra šiaurrytinėje Viduržemio jūros dalyje, į pietus nuo Turkijos. Tai didžiausia sala Viduržemio jūros rytuose ir trečia pagal mažumą ES valstybė narė – už Kiprą mažesnės tik Malta ir Liuksemburgas. Kipras įstojo į ES kaip de facto padalyta sala, tačiau visas Kipras yra ES teritorija. Turkiškos dalies kipriečiai yra ES piliečiai, nes jie yra ES šalies – Kipro Respublikos – piliečiai, net jei jie ir gyvena toje Kipro dalyje, kurios šalies vyriausybė nekontroliuoja.

Svarbiausi Kipro ekonomikos sektoriai 2014 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (28,6 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (20,7 %), nekilnojamasis turtas (11,5 %).

Pagrindinės Kipro eksporto partnerės yra Graikija, Jungtinė Karalystė ir Izraelis, o pagrindinės importo partnerės – Graikija, Izraelis ir Jungtinė Karalystė.

Sostinė: 

Nikosija

Plotas: 

9 251 km²

Gyventojų sk.: 

847 008 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,2 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

17,421 milijardo EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

graikų

Politinė sistema: 

 prezidentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

6

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 2008 m. sausio 1 d.

Ar priklauso Šengeno erdvei?: 

 Ne, Kipras nepriklauso Šengeno erdvei.  

Pirmininkavimas Tarybai: 

Kipras jau kartą (2012 m.) rotacijos tvarka pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai.

Kipras Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Kiprui atstovauja 6 nariai.

Europos Parlamento biuras Kipre ελληνικά

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Kipro vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Kipro pirmininkavimo Tarybai datos:

2012 m. liepos–gruodžio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį.

Europos Komisija

Kipro deleguotas Europos Komisijos narys yra Christos Stylianides English, atsakingas už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.
Komisijos atstovybė Kipre

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Kipro atstovai English . Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Kiprui atstovauja 5 nariai English . Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Kipras taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Kipro ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Kipras?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2014 m. Kipro ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Kipre –  0,273 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Kipre sudaro 1,65 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Kipro įnašas į ES biudžetą – 0,143 milijardo EUR.
  • Kipro įnašas į ES biudžetą sudaro 0,86 % šalies BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Kipre 

Kipro į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Kiprui.

Praktinė informacija