Europos Sąjunga

Kipras

Apžvalga

Sostinė: 

Nikosija

Plotas: 

9 251 km²

Gyventojų sk.: 

848 319 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,2 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

17,901 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

graikų

Politinė sistema: 

 prezidentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

6

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 2008 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

 Ne, Kipras nepriklauso Šengeno erdvei.  

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Kipro pirmininkavimo Tarybai datos

Kipras yra šiaurrytinėje Viduržemio jūros dalyje, į pietus nuo Turkijos. Tai didžiausia sala Viduržemio jūros rytuose ir trečia pagal mažumą ES valstybė narė – už Kiprą mažesnės tik Malta ir Liuksemburgas. Kipras įstojo į ES kaip de facto padalyta sala, tačiau visas Kipras yra ES teritorija. Turkiškos dalies kipriečiai yra ES piliečiai, nes jie yra ES šalies – Kipro Respublikos – piliečiai, net jei jie ir gyvena toje Kipro dalyje, kurios šalies vyriausybė nekontroliuoja.

Svarbiausi Kipro ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (28,7 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (20,2 %), nekilnojamasis turtas (11,1 %).

Pagrindinės Kipro eksporto partnerės yra Graikija, Airija ir Jungtinė Karalystė, o pagrindinės importo partnerės – Graikija, Jungtinė Karalystė ir Italija.

Kipras Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Kiprui atstovauja 6 nariai.

Europos Parlamento biuras Kipre

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Kipro vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Kipro pirmininkavimo Tarybai datos:

2012 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Kipro deleguotas Europos Komisijos narys yra Christos Stylianides, atsakingas už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Kipre

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Kipro atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Kiprui atstovauja 5 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Kipras taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Kipro ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Kipras?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Kipro ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Kipre –  0,203 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Kipre sudaro 1,16 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Kipro įnašas į ES biudžetą – 0,212 milijardo EUR.
  • Kipro įnašas į ES biudžetą sudaro 1,21 % šalies BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Kipre 

Kipro į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Kiprui.

Praktinė informacija

Back to top