Európai Unió

Ciprus

Ciprus

Áttekintés

Ciprus lobogója

Államforma, politikai rendszer

Ciprus elnöki köztársaság. Az elnök államfő és kormányfő is egyben. Ciprus de facto kettéosztott ország, ám a sziget egésze az Európai Unióhoz tartozik. Azok a ciprusi törökök, akik uniós úti okmánnyal rendelkeznek, illetve arra jogosultak, az EU polgárai. Az uniós jog fel van függesztve azokon a területeken, amelyek nem állnak a ciprusi kormány (a Ciprusi Köztársaság kormányának) tényleges ellenőrzése alatt. Ciprusnak két hivatalos nyelve van: a görög és a török. Csak a görög hivatalos uniós nyelv.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban a ciprusi gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (25,3%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (19,3%), a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek (10,4%).

Az EU-n belüli kereskedelem a ciprusi export 28%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 6%-a Görögországba, 2%-a pedig Olaszországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a ciprusi termékek 15%-a a Kajmán-szigeteken, 9%-a pedig Líbiában talál vevőre.

A Ciprusra behozott termékek 57%-a EU-tagországból érkezik (18%-uk Görögországból, 8%-uk Olaszországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Dél-Koreából érkező import részaránya 7%, az Izraelből behozott termékeké pedig 6%.

Ciprus az EU-ban

Európai Parlament

Ciprus 6 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Ciprus választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Ciprusi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a ciprusi kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A ciprusi soros elnökség időszaka(i):

2012. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ciprusi tagja Sztella Kiriakídisz, aki az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Ciprusi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Ciprusnak 5 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Ciprusnak 5 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Ciprus a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Ciprus a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Ciprus vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Cipruson: 0,264 milliárd EUR
    (ez a ciprusi gazdaság 1,31%-ának felel meg)
  • Ciprus összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,180 milliárd EUR
    (ez a ciprusi gazdaság 0,89%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Cipruson 

A tagállamok, így Ciprus által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Ciprus milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top