Európai Unió

Ciprus

Áttekintés

Főváros: 

Nicosia

Terület: 

9 251 km²

Népesség: 

848 319 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

0,2 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

17,901 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

görög

Államforma, politikai rendszer: 

prezidenciális köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

6

Pénznem: 

Euró. (Ciprus 2008. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

 Ciprus nem tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.  

Az Európai Unió tagországa: 

2004. május 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A ciprusi soros elnökség időszaka

Ciprus a Földközi-tenger északkeleti medencéjében fekszik, nem messze Törökország partjaitól. A legnagyobb földközi-tengeri sziget Szicíliától keletre, egyben az EU harmadik legkisebb országa Málta és Luxemburg után. Ciprus de facto kettéosztott ország, ám a sziget egésze az Európai Unióhoz tartozik. A ciprusi törökök is uniós polgárok, hiszen egy EU-tagország, a Ciprusi Köztársaság állampolgárai – annak ellenére, hogy Ciprus északi fele nincs a kormány ellenőrzése alatt.

2015-ben a ciprusi gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (28,7%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, a humánegészségügyi és szociális ellátás (20,2%), valamint az ingatlanpiaci tevékenységek (11,1%).

A ciprusi áruk elsődleges felvevőpiaca Görögország, Írország és az Egyesült Királyság. Ami Ciprus behozatalát illeti, az első három helyen Görögország, az Egyesült Királyság és Olaszország áll.

Ciprus az EU-ban

Európai Parlament

Ciprus hat képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Ciprus választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Ciprusi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a ciprusi kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A ciprusi soros elnökség időszaka:

2012. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ciprusi tagja Hrisztosz Sztilianidesz, aki a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Ciprusi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Ciprusnak 5 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Ciprusnak 5 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Ciprus a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Ciprus a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Ciprus vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Cipruson:  0,203 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a ciprusi bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 1,16 %
  • Ciprus összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,212 milliárd EUR
  • Ciprusnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a ciprusi GNI-hez viszonyítva: 1,21 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Cipruson 

A tagállamok, így a Ciprus által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Ciprus milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top