European Union website, the official EU website

Kypros

Perustiedot: 

Kypros sijaitsee Välimeren koillisosassa Turkin eteläpuolella. Se on itäisen Välimeren suurin saari ja samalla Maltan ja Luxemburgin jälkeen pienin EU-maa. Kypros liittyi EU:hun tosiasiallisesti jakautuneena saarena, mutta koko Kypros on EU:n aluetta. Kyproksen turkkilaiset ovat EU-kansalaisia, koska he ovat EU:n jäsenmaan Kyproksen tasavallan kansalaisia, vaikka he asuvatkin alueella, joka ei ole Kyproksen hallituksen valvonnassa.

Kyproksen talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (28,7 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (20,2 %) sekä kiinteistöalan palvelut (11,1 %).

Kyproksen tärkeimmät vientimaat ovat Kreikka, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta ja tuontimaat Kreikka, Yhdistynyt kuningaskunta ja Italia.

Pääkaupunki: 

Nikosia

Pinta-ala: 

9 251 km²

Väkiluku: 

847 008 (2015)

Osuus EUn väkiluvusta: 

0,2 % (2015)

Bruttokansantuote (BKT): 

17,421 miljardia EUR (2015)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

kreikka

Valtiomuoto: 

presidentillinen tasavalta

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.5.2004

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

6

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.2008 alkaen

Schengen-jäsenyys: 

Ei, Kypros ei kuulu Schengen-alueeseen.  

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Kypros on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana kerran, vuonna 2012.

Kypros EU:ssa

Euroopan parlamentti

Kyproksella on 6 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Kyproksen-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Kyproksen hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Kyproksen puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 2012

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta

Euroopan komissio

Kyproksesta Euroopan komission jäseneksi on valittu Christos Stylianides, jonka vastuualueena on humanitaarinen apu ja kriisinhallinta.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Kyproksen-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Kyproksella on 5 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Kyproksella on 5 edustajaa alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Kypros pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Kypros antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Kyproksen osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015: 

  • EU-rahoitus Kyproksessa:  0,203 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Kyproksen bruttokansantuloon: 1,16 %
  • Kyproksen maksut EU:n talousarvioon: 0,212 miljardia EUR
  • Kyproksen EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 1,21 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Kyproksessa 

Kyproksen EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Kyproksella).

Käytännön tietoa