Euroopan Unioni

Kypros

Kypros

Perustiedot

Kyproksen lippu

Valtiomuoto

Kypros on presidentillinen tasavalta. Presidentti on sekä hallituksen että valtion päämies. Kypros liittyi EU:hun tosiasiallisesti jakautuneena saarena, mutta koko Kypros on EU:n aluetta. Kyproksenturkkilaiset, joilla on EU:n matkustusasiakirja tai jotka voivat saada sellaisen, ovat EU:n kansalaisia. EU:n lainsäädännön soveltamista lykätään Kyproksen tasavallan hallituksen hallintaan kuulumattomilla alueilla. Kyproksessa on kaksi virallista kieltä: kreikka ja turkki; ainoastaan kreikka on EU:n virallinen kieli.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Kyproksen talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2018 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (25,3 %), julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (19,3 %) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ja hallinto- ja tukipalvelutoiminta (10,4 %).

Kyproksen viennistä 28 % on EU:n sisäistä (Kreikka 6 % ja Italia 2 %); 15 % viennistä suuntautuu Caymansaarille ja 9 % Libyaan.

Tuonnista puolestaan 57 % tulee muista EU-maista (Kreikka 18 % ja Italia 8 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Etelä-Korea (7 %) ja Israel (6 %).

Kypros EU:ssa

Euroopan parlamentti

Kyproksella on 6 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Kyproksen-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Kyproksen hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Kyproksen puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 2012

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

linkki vie ulkoiselle sivustolleEU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Kyproksesta Euroopan komission jäseneksi on valittu Christos Stylianides, jonka vastuualueena on humanitaarinen apu ja kriisinhallinta.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Kyproksen-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Kyproksella on 5 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Kyproksella on 5 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Kypros pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Kypros antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Kyproksen osuus EU-rahoituksesta vuonna 2017: 

  • EU-rahoitus Kyproksessa:  0,207 miljardia euroa
  • EU-rahoitus suhteessa Kyproksen bruttokansantuloon: 1,10 %
  • Kyproksen maksut EU:n talousarvioon: 0,137 miljardia euroa
  • Kyproksen EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,73 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Kyproksessa 

Kyproksen EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Kyproksella)

Back to top