Europæiske Union

Cypern

Oversigt

Hovedstad: 

Nicosia

Areal: 

9 251 km²

Befolkning: 

848 319 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

0,2 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

17,901 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Græsk

Styreform: 

Præsidentiel republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

6

Valuta: 

 Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2008

Schengen area member: 

 Nej, Cypern er ikke medlem af Schengenområdet.  

EU-medlemsland siden: 

1. maj 2004

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for cypriotiske formandskaber

Cypern ligger i den nordøstlige del af Middelhavet syd for Tyrkiet og er den største ø i den østlige del af Middelhavet og det tredjemindste land i EU, efter Malta og Luxembourg. Cypern blev medlem af EU som en delt ø, men hele Cypern hører ind under EU. Tyrkisk-cyprioterne er borgere i et EU-land – Cypern – og derfor også EU-borgere, selv om de bor i en del af Cypern, der ikke er kontrolleret af regeringen.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den cypriotiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (28,7 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (20,2 %) samt ejendomsforretning (11,1 %).

Cyperns største eksportpartnere er Grækenland, Irland og Storbritannien, mens dets største importpartnere er Grækenland, Storbritannien og Italien.

Cypern i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 cypriotiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Cypern

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den cypriotiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for cypriotiske formandskaber:

Juli-december 2012

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Cypern har udnævnt Christos Stylianides som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for humanitær bistand og krisestyring.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Cypern

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Cypern har 5 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Cypern har 5 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Cypern kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "cypriotisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Cypern, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Opdeling af Cyperns finanser i relation til EU i 2015: 

  • Samlede EU-udgifter i Cypern:  0,203 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Cyperns bruttonationalindkomst (BNI): 1,16 %
  • Samlet cypriotisk bidrag til EU-budgettet: 0,212 mia. euro
  • Cyperns bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 1,21 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Cypern 

De penge, som Cypern betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Cypern

Praktiske oplysninger

Back to top