Evropská unie

Kypr

Přehled

Hlavní město: 

Nikósie

Rozloha: 

9 251 km²

Počet obyvatel: 

848 319 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

0,2 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

17,901 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

řečtina

Politický systém: 

republika s prezidentským systémem

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

6

Měna: 

 Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 2008

Schengen area member: 

 Ne, Kypr součástí schengenského prostoru není.

Vstup do EU: 

1. května 2004

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období kyperského předsednictví

Kypr se nachází v severovýchodní části Středozemního moře, jižně od Turecka a je největším ostrovem ve východním Středomoří. Zároveň je třetí nejmenší zemí Evropské unie, hned za Maltou a Lucemburskem. Kypr vstoupil do EU jako de facto rozdělený na dvě části. Územím EU je však celý ostrov. Kyperští Turci jsou občany EU, neboť jsou státními příslušníky jednoho z členských států EU, tj. Kyperské republiky, a to přesto, že žijí v části ostrova, nad níž nevykonává kyperská vláda kontrolu.

Nejdůležitějšími odvětvími kyperského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (28,7 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (20,2 %) a činnosti v oblasti nemovitostí (11,1 %).

Hlavními vývozními trhy Kypru jsou Řecko, Irsko a Spojené království. Kypr dováží nejvíce z Řecka, Spojeného království a Itálie.

Kypr v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 kyperských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Kypru

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci kyperského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období kyperského předsednictví:

červenec–prosinec 2012

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Kypr nominoval Christose Stylianidese, který je odpovědný za humanitární pomoc a řešení krizí.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise na Kypru

Evropský hospodářský a sociální výbor

Kypr má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 5 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Kypr má 5 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Kypr také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby kyperské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Kypr poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU na Kypr a naopak (2015): 

  • Výdaje EU na Kypru celkem:  0,203 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl kyperského hrubého národního důchodu (HND): 1,16 %
  • Kyperský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,212 miliardy EUR
  • Kyperský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % kyperského HND: 1,21 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované na Kypru 

Příspěvek Kypru do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných na Kypru a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top