Европейски съюз

Кипър

Преглед

Столица: 

Никозия

Площ: 

9 251 км²

Население: 

848 319 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

0,2 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

17,901 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

гръцки

Политическа система: 

 президентска република

Места в Европейския парламент: 

6

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2008 г.

Schengen area member: 

 Не, Кипър не е член на Шенгенското пространство.  

Член на ЕС от: 

1 май 2004 г.

Председателство на Съвета: 

Разположен в североизточната част на Средиземно море и южно от Турция, Кипър е най-големият остров в източното Средиземноморие, а също така е третата най-малка страна в ЕС след Малта и Люксембург. Кипър се присъедини към ЕС като де факто разделен остров, но целият е територия на Съюза. Кипърските турци са граждани на ЕС, тъй като са граждани на държава членка — република Кипър — дори ако живеят в част от острова, която не е под контрола на правителството.

Най-важните сектори на кипърската икономика през 2015 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (28,7%), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (20,2%) и операциите с недвижими имоти (11,1%).

Кипър изнася най-много стоки за Гърция, Ирландия и Обединеното кралство, а най-много внася от Гърция, Обединеното кралство и Италия.

Кипър в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Кипър. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Кипър

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на кипърското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на кипърското председателство:

юли — декември 2012 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Кипър комисар в Европейската комисия е Христос Стилианидис, който отговаря за хуманитарната помощ и управлението при кризи.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Кипър

Европейски икономически и социален комитет

Кипър има 5 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Кипър има 5 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Кипър поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Кипър в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджети и финансиране

Колко средства внася и получава Кипър?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Кипър с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства:  0,203 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Кипър: 1,16 %
  • Обща вноска на Кипър в бюджета на ЕС: 0,212 милиарда EUR
  • Вноска на Кипър в бюджета на ЕС като процент от неговия БНД: 1,21 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Кипър 

Средствата, които Кипър внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Кипър се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top