Europeiska Unionen

Kroatien

Kroatien

Översikt

Kroatiens flagga

Statsskick

Kroatien är en parlamentarisk republik där regeringschefen – premiärministern – och statschefen – presidenten – representerar den verkställande makten och staten både på hemmaplan och utomlands. Det offentliga styret är uppdelat på lagstiftande, verkställande och dömande institutioner. Den lagstiftande makten utövas av parlamentet som kontrollerar den verkställande makten. Mandatperioden är fyra år.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2016 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (22,5 %), industri (21,2 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (14,9 %).

Handeln med EU står för 66 % av Kroatiens export (Italien 14 %, Slovenien 12 % och Tyskland 12 %), medan 9 % går till Bosnien och Hercegovina och 4 % till Serbien.

Av importen kommer 77 % från EU-länderna (Tyskland 16 %, Italien 12 % och Slovenien 11 %), medan 3 % kommer från Bosnien och Hercegovina och 3 % från Kina.

Kroatien i EU

Europaparlamentet

Kroatien har elva  ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor i Kroatien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Kroatiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Kroatiens ordförandeskap:

Januari–juni 2020

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Kroatiens ledamot i EU-kommissionen är Neven Mimica, som ansvarar för internationellt samarbete och utveckling.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens representation i Kroatien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Kroatien har nio ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Kroatien har nio ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Regionkommittén är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Kroatien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Kroatiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Kroatien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Kroatien och EU-budgeten 2017: 

  • EU-bidrag till Kroatien: 0,663 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,41 %
  • Kroatiens EU-avgift: 0,359 miljarder euro
  • EU-avgiften i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,76 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Kroatien 

Läs mer om EU-finansierade projekt i Kroatien

Back to top