Evropska unija

Hrvaška

Pregled

Glavno mesto: 

Zagreb

Površina: 

56 594 km2

Prebivalstvo: 

4 190 669 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

0,8 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

45,818 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

hrvaščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

11

Valuta: 

hrvaška kuna (HRK)

Schengen area member: 

 Ne, Hrvaška ni članica schengenskega območja.

Država članica EU od: 

1. julija 2013

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Hrvaško predsedovanje Svetu EU

Hrvaška meji na Bosno in Hercegovino, Madžarsko, Črno goro, Srbijo in Slovenijo in je neodvisna država od leta 1991. Država ima dolgo in razčlenjeno obalo ob Jadranskem morju z več kot 1 000 otoki in otočki, od katerih jih je samo 48 stalno naseljenih.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Hrvaške leta 2015 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (21,8 %), industrija (21,2 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,2 %).

Glavni izvozni partnerji Hrvaške so Italija, Slovenija in Nemčija, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Italija in Slovenija.

Hrvaška v EU

Evropski parlament

Iz Hrvaške prihaja 11 poslancev Evropskega parlamenta: več o hrvaških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Hrvaškem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki hrvaške vlade.

Predsedstvo Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Hrvaško predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2020

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Hrvaške je Neven Mimica, ki je pristojen za mednarodno sodelovanje in razvoj.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Hrvaškem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Hrvaška ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Hrvaška ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Hrvaške z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega hrvaškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se hrvaški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Hrvaška prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Hrvaška-EU za leto 2015: 

  • Skupaj finančna sredstva za Hrvaško: 0,605 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % hrvaškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,39 %
  • Skupaj hrvaški prispevek v proračun EU: 0,357 milijarde EUR
  • Hrvaški prispevek v proračun EU v % hrvaškega BND: 0,82 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Hrvaškem, ki jih financira EU 

Več o tem, kaj so Hrvaški prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top