Európska únia

Chorvátsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Záhreb

Rozloha: 

56 594 km2

Obyvateľstvo: 

4 190 669 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

0,8 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

45,818 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

chorvátčina

Politický systém: 

 parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

11

Mena: 

chorvátska kuna (HRK)

Schengen area member: 

 Nie, Chorvátsko nie je štátom schengenského priestoru.

Členstvo v EÚ od: 

1. júla 2013

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Chorvátska

Chorvátsko má hranice s Bosnou a Hercegovinou, Maďarskom, Čiernou Horou, Srbskom a Slovinskom. Nezávislou krajinou je od roku 1991. Krajina má dlhé členité pobrežie Jadranského mora a takisto viac ako 1 000 ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je permanentne obývaných len asi 48.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Chorvátska v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,8 %), priemysel (21,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,2 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Chorvátska sú Taliansko, Slovinsko a Nemecko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Taliansko a Slovinsko.

Chorvátsko v EÚ

Európsky parlament

Chorvátsko má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Chorvátsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Chorvátsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia chorvátskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Chorvátska:

január až jún 2020

Predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Chorvátsko do Európskej komisie je Neven Mimica, ktorý je zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Chorvátsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Chorvátsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Chorvátsko má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Chorvátsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Chorvátska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Chorvátska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Chorvátska s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Chorvátsku – 0,605 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % chorvátskeho hrubého národného dôchodku (HND) – 1,39 %
  • Celkový príspevok Chorvátska do rozpočtu EÚ – 0,357 miliardy EUR
  • Príspevok Chorvátska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,82 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Chorvátsku 

Viac informácií o tom, ako Chorvátsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Chorvátsku

Back to top