Uniunea Europeană

Croația

Prezentare generală

Drapelul Croației

Sistem politic

Croația este o republică parlamentară în care șeful de guvern (primul ministru) și șeful de stat (președintele) reprezintă statul și puterea executivă pe plan intern și extern. Structura de guvernământ se bazează pe separarea puterilor legislativă, executivă și judecătorească. Parlamentul deține puterea legislativă și supraveghează activitatea executivului. Membrii săi sunt aleși pentru un mandat de 4 ani.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Croației erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (22,5 %); industria (21,2 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (14,9 %).

66 % din exporturile Croației se efectuează în UE (Italia 14 %, Slovenia 12 % și Germania 12 %). În afara UE, 9 % din exporturi se realizează către Bosnia și Herțegovina și 4 % către Serbia.

Importurile Croației provin în proporție de 77 % din celelalte state membre ale UE (Germania 16 %, Italia 12 % și Slovenia 11 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Bosnia și Herțegovina (3 %) și China (tot 3 %).

Croația și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 11 de membri din Croația. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Croația

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului croat participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE îi va reveni Croației în perioada:

ianuarie - iunie 2020

Președinția Consiliului UE

Următorul link deschide un site externPreședinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Croația este Neven Mimica. El are ca portofoliu cooperarea și dezvoltarea internațională.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Croația

Comitetul Economic și Social European

Croația are 9 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Croația are 9 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Croația și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Croației – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu. 

Relația financiară dintre Croația și UE în 2017: 

  • Cheltuielile UE în Croația: 0,663 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Croația, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 1,41 %
  • Contribuția Croației la bugetul UE: 0,359 miliarde EUR
  • Contribuția Croației la bugetul UE, ca procent din VNB-ul său: 0,76 % 

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Croația 

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Croația.

Back to top