Unia Europejska

Chorwacja

Informacje ogólne

Flaga Chorwacji

Ustrój polityczny

Chorwacja jest republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent. Reprezentują oni władzę wykonawczą w kraju i za granicą. Struktura rządu jest oparta na modelu, w którym funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze są od siebie oddzielone. Parlament pełni funkcję ustawodawczą i kontroluje władzę wykonawczą. Posłowie są wybierani na czteroletnią kadencję.

Chorwacja na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów chorwackiej gospodarki w 2016 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,5%), przemysł (21,2%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (14,9%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 66% chorwackiego eksportu (14% do Włoch, 12% do Słowenii i 12% do Niemiec). Eksport do Bośni i Hercegowiny wynosi 9%, a do Serbii – 4%.

Jeśli chodzi o import, 77% pochodzi z państw członkowskich UE (16% z Niemiec, 12% z Włoch i 11% ze Słowenii). Import z Bośni i Hercegowiny i Chin wynosi po 3%.

Chorwacja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 11 posłów z Chorwacji. Więcej informacji o chorwackich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Chorwacji

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele chorwackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty chorwackiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2020 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Następujący link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Chorwackim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Neven Mimica, który odpowiada za współpracę międzynarodową i rozwój.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Chorwacji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Chorwacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Chorwacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Chorwacja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Chorwacji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Chorwacja wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Chorwacja a budżet UE w 2017 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Chorwacji: 0,663 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent chorwackiego dochodu narodowego brutto (DNB) 1,41%
  • Łączny wkład Chorwacji do budżetu UE: 0,359 mld euro
  • Wkład Chorwacji do budżetu UE jako procent chorwackiego DNB: 0,76% 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Chorwacji 

Zobacz, jak Chorwacja się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top