Unia Europejska

Chorwacja

Informacje ogólne

Stolica: 

Zagrzeb

Powierzchnia: 

56 594 km2

Ludność państwa: 

4 190 669 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

0,8 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

45,818 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

chorwacki

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

11

Waluta: 

chorwacka kuna (HRK)

Schengen area member: 

 Nie. Chorwacja nie jest członkiem strefy Schengen.

W UE od: 

1 lipca 2013 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty chorwackiej prezydencji

Chorwacja sąsiaduje z Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Czarnogórą, Serbią i Słowenią. Niepodległość uzyskała w 1991 r. Kraj ten leży nad Adriatykiem i posiada długą i wyjątkowo urozmaiconą linię brzegową. Do Chorwacji należy ponad tysiąc wysp i wysepek, z czego tylko 48 to wyspy, na których ktoś mieszka na stałe.

Do najważniejszych sektorów chorwackiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (21,8 %), przemysł (21,2 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (15,2 %).

Główne rynki eksportowe dla chorwackiej gospodarki to Włochy, Słowenia i Niemcy, w przypadku importu – Niemcy, Włochy i Słowenia.

Chorwacja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 11 posłów z Chorwacji. Więcej informacji o chorwackich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Chorwacji

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele chorwackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty chorwackiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2020 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Chorwackim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Neven Mimica, który odpowiada za współpracę międzynarodową i rozwój.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Chorwacji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Chorwacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Chorwacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Chorwacja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Chorwacji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Chorwacja wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.  

Chorwacja a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Chorwacji: 0,605 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % chorwackiego dochodu narodowego brutto (DNB): 1,39 %
  • Łączny wkład Chorwacji do budżetu UE: 0,357 miliardów EUR
  • Wkład Chorwacji do budżetu UE jako % chorwackiego DNB: 0,82 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Chorwacji 

Zobacz, jak Chorwacja się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Chorwacja – informacje praktyczne

Back to top