European Union website, the official EU website

Kroatië

In het kort: 

Kroatië grenst aan Bosnië en Herzegovina, Hongarije, Montenegro, Servië en Slovenië. Het is sinds 1991 een onafhankelijk land. Het land heeft een lange en spectaculaire kust aan de Adriatische Zee met meer dan 1 000 eilanden en eilandjes, waarvan er maar 48 permanent bewoond zijn.

De belangrijkste sectoren van de Kroatische economie waren in 2015 de groot- en detailhandel, vervoer en horeca (21,8 %), industrie (21,2 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (15,2 %).

Kroatië exporteert vooral naar Italië, Slovenië en Duitsland, en importeert vooral uit Duitsland, Italië en Slovenië.

Hoofdstad: 

Zagreb

Oppervlakte: 

56 594 km2

Bevolking: 

4 225 316 (2015)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

0,8 % (2015)

Bruto binnenlands product (bbp): 

43,897 miljard EUR (2015)

Officiële EU-talen: 

Kroatisch

Staatsbestel: 

 parlementaire republiek

EU-lidstaat sinds: 

1 juli 2013

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

11

Munteenheid: 

Kroatische kuna (HRK)

Schengenland?: 

 Nee, Kroatië maakt geen deel uit van het Schengengebied.

Voorzitterschap van de Raad: 

Kroatië wordt in de eerste helft van 2020 voor het eerst voorzitter van de Raad van de EU.

Kroatië in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 11 Kroatische leden.

Bureau van het Europees Parlement in Kroatië

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Kroatische regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Kroatië:

januari-juni 2020

Meer over het huidige voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Kroatië heeft Neven Mimica aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor internationale samenwerking en ontwikkeling.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Kroatië

Europees Economisch en Sociaal Comité

Kroatië heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Comité van de Regio's

Kroatië heeft 9 vertegenwoordigers in het Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Kroatië houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Kroatische ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Kroatië?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Kroatië in 2015: 

  • Totale bestedingen van de EU in Kroatië: 0,605 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Kroatische bruto nationaal inkomen (bni): 1,39 %
  • Totale Kroatische bijdrage aan de EU-begroting: 0,357 miljard EUR
  • Kroatische bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,82 % 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Kroatië 

Meer informatie over EU-steun voor Kroatië

Praktische informatie