Unjoni Ewropea

Il-Kroazja

Il-Kroazja

Ħarsa ġenerali

Il-bandiera tal-Kroazja

Is-sistema politika

Il-Kroazja hija repubblika parlamentari fejn il-kap tal-gvern - il-prim ministru - u l-kap tal-istat - il-president - jirrappreżentaw is-setgħa eżekuttiva u l-istat f’pajjiżhom u barra minn pajjiżhom. L-istruttura tal-gvern hija bbażata fuq is-separazzjoni tas-setgħat leġiżlattivi, eżekuttivi u ġudizzjarji. Il-Parlament għandu s-setgħa leġiżlattiva u jikkontrolla wkoll l-eżekuttiv. Il-membri tiegħu huma eletti għal 4 snin.

Il-pożizzjoni fuq il-mappa tal-UE

Il-kummerċ u l-ekonomija

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Kroazja fl-2018 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (23.1%), l-industrija (20.4%) u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta' xogħol soċjali (15.5%).

Il-kummerċ fi ħdan l-UE jammonta għal 68% tal-esportazzjonijiet tal-Kroazja (l-Italja 14%, il-Ġermanja 13% u s-Slovenja 11%), filwaqt li barra mill-UE 9% jmorru fil-Bożnija-Ħerzegovina u 4% fis-Serbja.

F’termini ta’ importazzjonijiet, 78% jiġu minn Stati Membri tal-UE (il-Ġermanja 15%, l-Italja 13% u s-Slovenja 11%), filwaqt li barra mill-UE 3% jiġu mill-Bożnija-Ħerzegovina u miċ-Ċina.

Il-Kroazja fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 12-il membru fil-Parlament Ewropew mill-Kroazja. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Kroazja

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom regolarment rappreżentanti tal-gvern Kroat, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala president (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li jinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-Presidenzi Kroati:

Jan-Ġun 2020

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-link li ġejja tieħdok f’sit web esternIl-presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nomiat mill-Kroazja għall-Kummissjoni Ewropea hi Dubravka Šuica, il-Viċi President għad-Demografija u d-Demokrazija.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Kroazja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Kroazja għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Dan il-korp konsultattiv – li jirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – huwa kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex ikun hemm idea aħjar tal-bidliet possibbli tas-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Kroazja għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Dan il-korp konsultattiv jiġi kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex jiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-rappreżentanza permanenti għall-UE

Il-Kroazja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“ambaxxata għall-UE” tal-Kroazja, il-kompitu ewlieni tagħha huwa li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Il-Baġits u l-Finanzjament

Kemm tħallas u tirċievi l-Kroazja?

L-ammont li jħallas kull pajjiż tal-UE fil-baġit tal-UE huwa kkalkulat b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija tal-pajjiż, aktar iħallas – u viċi versa.
L-għan tal-baġit tal-UE mhuwiex li jipprova jqassam mill-ġdid il-ġid, iżda pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej b’mod ġenerali. 

2018 Ċifri għall-Kroazja:

  • Nefqa totali tal-UE fil-Kroazja – € 1.120 biljun
    (ekwivalenti għal 2.22% tal-ekonomija Kroata)
  • Kontribuzzjoni totali għall-baġit tal-UE – € 0.451 biljun
    (ekwivalenti għal 0.89% tal-ekonomija Kroata)

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Il-proġetti ffinanzjati mill-UE fil-Kroazja 

Skopri aktar dwar kif il-Kroazja tibbenefika mill-finanzjament tal-UE.

Back to top