Unjoni Ewrope

Il-Kroazja

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Żagreb

Daqs ġeografiku: 

56 594 km2

Popolazzjoni: 

4 190 669 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

0.8 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 45.818 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Il-Kroat

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Pajjiż membru tal-UE: 

fl-1 ta' Lulju 2013

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

11

Munita: 

Kuna Kroata HRK

Membru taż-żona Schengen: 

 Le, il-Kroazja mhijiex membru taż-Żona Schengen.

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-presidenzi Kroati

Il-Kroazja għandha fruntieri mal-Bożnja u Ħerzegovina, l-Ungerija, il-Montenegro, is-Serbja u s-Slovenja. Ħadet l-indipendenza fl-1991. Il-Kroazja għandha kosta twila mal-Baħar Adrijatiku. Fiha l-pajjiż għandu aktar minn 1 000 gżira u gżejriet, li minnhom, 48 biss huma abitati b’mod permanenti.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Kroazja fl-2015 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (21.8 %), l-industrija (21.2 %) u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta' xogħol soċjali (15.2 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Kroazja huma l-Italja, is-Slovenja u l-Ġermanja, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, l-Italja u s-Slovenja.

Il-Kroazja fl-UE

Parlament Ewropew

Hemm 11-il membru fil-Parlament Ewropew mill-Kroazja. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Kroazja

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Kroat, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Kroati:

Jannar-Ġunju 2020

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nomiat mill-Kroazja għall-Kummissjoni Ewropea hu Neven Mimica, li hu responsabbli għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Kroazja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Kroazja għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Kroazja għandha 9 rappreżentanti fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

Il-Kroazja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“Ambaxxata għall-UE” tal-Kroazja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus il-Kroazja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

Analiżi tal-finanzi tal-Kroazja mal-UE fl-2015: 

  • L-infiq totali tal-UE fil-Kroazja – EUR 0.605 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Kroat – 1.39 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Kroata għall-baġit tal-UE - EUR 0.357 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Kroata għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.82 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Progetti ffinanzjati mill-UE fil-Kroazja  

Skopri aktar dwar kif il-Kroazja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku