Eiropas Savienība

Horvātija

Horvātija

Īss apraksts

Horvātijas karogs

Valsts iekārta

Horvātija ir parlamentāra republika, kurā valdības vadītājs ir ministru prezidents un valsts galva – prezidents. Viņi pārstāv izpildvaru un valsti iekšzemē un ārzemēs. Pārvaldes struktūra ir veidota, nošķirot likumdošanas, izpildvaras un tiesu varas funkcijas. Likumdevējs ir Horvātijas parlaments, kas uzrauga arī izpildvaru. Tā deputāti ir ievēlēti uz 4 gadiem.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Svarīgākās Horvātijas ekonomikas nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (22,5 %), rūpniecība (21,2 %), kā arī valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (14,9 %).

66 % no Horvātijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Itālijā 14 %, Slovēnijā un Vācijā – katrā pa 12 %), taču ārpus ES galvenie tirdzniecības partneri ir Bosnija un Hercegovina (9 %) un Serbija (4 %).

77 % importa ir no ES dalībvalstīm (16 % no Vācijas, 12 % no Itālijas un 11 % no Slovēnijas), savukārt ārpus ES lielākie importa partneri ir Bosnija un Hercegovina un Ķīna (no katras pa 3 %).

Horvātija Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 11 deputāti no Horvātijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Horvātijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Horvātijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Horvātijas prezidentūras laikposms:

2020. gada janvāris – jūnijs.

ES Padomes prezidentūra

Šī saite ved uz ārēju tīmekļa vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Horvātijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izvirzīts Nevens Mimica, kura pārziņā ir starptautiskā sadarbība un attīstība.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs jeb tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Horvātijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Horvātijai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Horvātijai ir 9 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Horvātijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Horvātiju un ES iestādēm. Tā ir kā Horvātijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Horvātija iemaksā, un cik tā saņem?

Dalībvalstu iemaksas ES budžetā tiek sadalītas taisnīgi, atbilstoši to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Horvātijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Horvātijā: 663 miljons eiro
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Horvātijas nacionālā kopienākuma (NKI): 1,41 %
  • Horvātijas kopējās iemaksas ES budžetā: 359 miljons eiro
  • Horvātijas devums ES budžetā % no NKI: 0,76 % 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Horvātijā 

Lasiet vēl par to, kā Horvātija izmanto ES finansējumu.

Back to top