Eiropas Savienība

Horvātija

Īss apraksts

Galvaspilsēta: 

Zagreba

Platība: 

56 594 km2

Iedzīvotāju skaits: 

4 190 669 (2016)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

0,8 % (2016)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

45,818 miljardi EUR (2016)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

horvātu

Valsts iekārta: 

parlamentāra republika

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

11

Valūta: 

Horvātijas kuna (HRK)

Schengen area member: 

  Nē, Horvātija nav Šengenas zonas valsts.

ES dalībvalsts no: 

2013. gada 1. jūlija

Padomes prezidentūra: 

Šī saite jūs pārvirza uz ārēju tīmekļa vietnipašreizējo ES Padomes prezidentūru - Horvātijas prezidentūras laikposms

Horvātija ir neatkarīga valsts kopš 1991. gada un robežojas ar Bosniju un Hercegovinu, Ungāriju, Melnkalni, Serbiju un Slovēniju. Šai valstij ir gara un iespaidīga Adrijas jūras piekraste. Horvātijai Adrijas jūrā pieder vairāk nekā 1000 salu, no kurām pastāvīgi apdzīvotas ir tikai 48.

Svarīgākās Horvātijas ekonomikas nozares 2015. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (21,8 %), rūpniecība (21,2 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (15,2 %).

Horvātijas galvenie eksporta partneri ir Itālija, Slovēnija un Vācija, savukārt tās galvenie importa partneri ir Vācija, Itālija un Slovēnija.

Horvātija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 11 deputāti no Horvātijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Horvātijā

ES Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Horvātijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Horvātijas prezidentūras laikposms:

2020. gada janvāris-jūnijs

ES Padomes prezidentūra lasiet te.

Eiropas Komisija

Horvātijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Nevens Mimica, kura pārziņā ir starptautiskā sadarbība un attīstība.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs, kuru sauc par pārstāvniecību.

Komisijas pārstāvniecība Horvātijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Horvātijai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Horvātijai ir 9 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Horvātijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Horvātiju un ES iestādēm. Tās kā “Horvātijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Horvātija iemaksā, un cik tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Horvātijas finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Horvātijā – 0,605 miljardi EUR;
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Horvātijas nacionālā kopienākuma (NKI) – 1,39 %;
  • Horvātijas kopējais ieguldījums ES budžetā – 0,357 miljardi eiro;
  • Horvātijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI – 0,82 %. 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Horvātijā 

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Horvātijā.

Praktiska informācija

Back to top