European Union website, the official EU website

Kroatija

Apžvalga: 

Kroatija ribojasi su Bosnija ir Hercegovina, Vengrija, Juodkalnija, Serbija, Slovėnija. Nuo 1991 m. Kroatija yra nepriklausoma valstybė. Šalis turi ilgą ir įspūdingą Adrijos jūros pakrantę, jai priklauso per 1000 salų ir salelių, iš kurių tik 48 yra nuolat gyvenamos.

Svarbiausi Kroatijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (21,8 %), pramonė (21,2 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (15,2 %).

Pagrindinės Kroatijos eksporto partnerės yra Italija, Slovėnija ir Vokietija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Italija ir Slovėnija.

Sostinė: 

Zagrebas

Plotas: 

56 594 km2

Gyventojų sk.: 

4 225 316 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,8 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

43,897 milijardo EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

kroatų

Politinė sistema: 

 parlamentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 

2013 m. liepos 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

11

Valiuta: 

Kroatijos kuna (HRK)

Ar priklauso Šengeno erdvei?: 

 Ne, Kroatija nepriklauso  Šengeno erdvei.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Kroatija pirmą kartą rotacijos tvarka pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai pirmą 2020 m. pusmetį.

Kroatija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Kroatijai atstovauja 11 narių.

Europos Parlamento biuras Kroatijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Kroatijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Kroatijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2020 m. sausio–birželio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį

Europos Komisija

Kroatijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Nevenas Mimica, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Kroatijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Kroatijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Kroatijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Kroatija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Kroatijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Kroatija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2015 m. Kroatijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Kroatijoje – 0,605 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Kroatijoje sudaro 1,39 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Kroatijos įnašas į ES biudžetą – 0,357 milijardo EUR.
  • Kroatijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,82 % šalies BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Kroatijoje 

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Kroatijai.

Praktinė informacija