Europos Sąjunga

Kroatija

Kroatija

Apžvalga

Kroatijos vėliava

Politinė sistema

Kroatija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas – ir valstybės vadovas – prezidentas – yra įstatymų vykdomosios valdžios ir valstybės atstovai šalies viduje ir užsienyje. Vyriausybės struktūros pagrindas – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios atskyrimas. Parlamentas turi įstatymų leidžiamąją galią ir prižiūri vykdomąją valdžią. Jo nariai renkami 4 metams.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Kroatijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (23,1 %), pramonė (20,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (15,5 %).

68 % Kroatijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Italiją – 14 %, Vokietiją – 13 % ir Slovėniją – 11 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Bosniją ir Hercegoviną (9 %) ir Serbiją (4 %).

78 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 15 %, Italijos – 13 %, Slovėnijos – 11 %), o už ES ribų – po 3 % iš Bosnijos ir Hercegovinos ir Kinijos.

Kroatija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Kroatijai atstovauja 12 narių. Kroatijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Kroatijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Kroatijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Kroatijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2020 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtašiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Kroatijos deleguotas Europos Komisijos narė yra Dubravka Šuica, už demokratiją ir demografiją atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Kroatijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Kroatijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Kroatijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Kroatija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Kroatijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Kroatija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

2018 m. Kroatijos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Kroatijoje suma – 1,120 mlrd. EUR
    (atitinka 2,22 proc. Kroatijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 0,451 mlrd. EUR
    (atitinka 0,89 proc. Kroatijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Kroatijoje 

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Kroatijai.

Back to top