Európai Unió

Horvátország

Horvátország

Áttekintés

Horvátország lobogója

Államforma, politikai rendszer

Horvátország parlamentáris köztársaság. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, melynek élén a kormányfő (a miniszterelnök) áll. Az államfő a köztársasági elnök. Elsősorban ő képviseli az államot belföldön és külföldön egyaránt. Az államszervezet a három hatalmi ág, úgymint a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás megosztásán alapszik. A parlament törvényhozói jogkörrel rendelkezik és ellenőrzést gyakorol a kormány felett. A parlament tagjait 4 évre választják meg.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a horvát gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (22,5%), az ipar (21,2%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (14,9%).

Az EU-n belüli kereskedelem a horvát export 66%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 14%-a Olaszországba, 12%-a Szlovéniába, újabb 12%-a pedig Németországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a horvát termékek 9%-a Bosznia-Hercegovinában, 4%-a pedig Szerbiában talál vevőre.

A Horvátországba behozott termékek 77%-a EU-tagországból érkezik (16%-uk Németországból, 12%-uk Olaszországból, 11%-uk Szlovéniából). Ami a nem uniós országokat illeti, a Bosznia-Hercegovinából és Kínából érkező import részaránya 3–3%.

Horvátország az EU-ban

Európai Parlament

Horvátország 11 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a horvát választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Horvátországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a horvát kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A horvát soros elnökség időszaka(i):

2020. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság horvát tagja Neven Mimica, aki a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Horvátországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Horvátországnak 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Horvátországnak 9 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Horvátország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Horvátország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2017-os uniós költségvetés sarokszámai Horvátország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Horvátországban: 0,663 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a horvát bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 1,41%
  • Horvátország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,359 milliárd euró
  • Horvátország befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,76% 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Horvátországban 

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Horvátország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top