Európai Unió

Horvátország

Áttekintés

Főváros: 

Zágráb

Terület: 

56 594 km2

Népesség: 

4 190 669 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

0,8 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

45,818 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

horvát

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

11

Pénznem: 

horvát kuna (HRK)

Schengen area member: 

 Horvátország nem tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

2013. július 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A horvát soros elnökség időszaka(i)

Horvátország Szerbiával, Bosznia-Hercegovinával, Montenegróval, Szlovéniával és Magyarországgal határos. 1991 óta független ország. Horvátország hosszú és rendkívül tagolt partszakasszal rendelkezik az Adriai-tengeren. Ezernél is több sziget tartozik hozzá, de ezek közül mindössze 48-nak van állandó lakossága.

2015-ben a horvát gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21,8%), az ipar (21,2%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (15,2%).

A horvát termékek elsődleges felvevőpiaca Olaszország, Szlovénia és Németország. A Horvátországba irányuló import tekintetében szintén ez a három ország a legfontosabb, csak a sorrend más: Németország az első, Olaszország a második, és Szlovénia a harmadik.

Horvátország az EU-ban

Európai Parlament

Horvátország 11 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Horvátország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Horvátországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a horvát kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A horvát soros elnökség időszaka(i):

2020. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság horvát tagja Neven Mimica, aki a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Horvátországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Horvátországnak 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Horvátországnak 9 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Horvátország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Horvátország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Horvátország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Horvátországban: 0,605 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a horvát bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 1,39 %
  • Horvátország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,357 milliárd EUR
  • Horvátországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a horvát GNI-hez viszonyítva: 0,82 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Horvátországban 

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Horvátország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top