Europska unija

Hrvatska

Hrvatska

Pregled

hrvatska zastava

Politički sustav

Hrvatska je parlamentarna republika u kojoj predsjednik vlade – premijer – i čelnik države – predsjednik – predstavljaju izvršnu vlast u svojoj državi i u inozemstvu. Struktura vlasti temelji se na odvojenosti zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti. Parlament ima zakonodavne ovlasti te nadzire izvršnu vlast. Zastupnici se biraju na mandat od četiri godine.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori hrvatskoga gospodarstva 2016. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (22,5 %), industrija (21,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,9 %).

U zemlje EU-a odlazi 66 % hrvatskog izvoza (14 % u Italiju, po 12 % u Sloveniju i Njemačku), a izvan EU-a 9 % odlazi u Bosnu i Hercegovinu, a 4 % u Srbiju.

U pogledu uvoza, 77 % dolazi iz država članica EU-a (16 % iz Njemačke, 12 % iz Italije i 11 % iz Slovenije), dok od zemalja izvan EU-a po 3 % hrvatskog uvoza dolazi iz Bosne i Hercegovine i Kine.

Hrvatska u Europskoj uniji

Europski parlament

Hrvatska ima 11 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz hrvatske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja njime predsjeda. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi hrvatskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2020

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Neven Mimica povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Hrvatska, a nadležan je za međunarodnu suradnju i razvoj.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Hrvatskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Hrvatska ima devet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Hrvatska ima devet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Hrvatska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća hrvatskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Hrvatska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, to ona više uplaćuje, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Hrvatske i EU-a u 2017.: 

  • Ukupna sredstva EU-a dodijeljena Hrvatskoj: 0,663 milijarda eura
  • Ukupna potrošnja EU-a kao postotak hrvatskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1.41 %
  • Ukupni doprinos Hrvatske proračunu EU-a: 0,359 milijarda eura
  • Doprinos Hrvatske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,76 % 

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Hrvatskoj financira EU 

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Hrvatskoj.

Back to top