European Union website, the official EU website

Hrvatska

Pregled: 

Hrvatska je neovisna od 1991., a graniči s Bosnom i Hercegovinom, Mađarskom, Crnom Gorom, Srbijom i Slovenijom. Njezina dugačka i dramatična obala na Jadranskome moru prožeta je s više od 1000 otoka i otočića, od kojih je svega 48 stalno naseljeno.

Najvažniji sektori hrvatskoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,8 %), industrija (21,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,2 %).

Najvažniji izvozni partneri Hrvatske jesu Italija, Slovenija i Njemačka, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Italija i Slovenija.

Glavni grad: 

Zagreb

Površina: 

56 594 km2

Broj stanovnika: 

4 225 316 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

0,8 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

43,897 milijarde EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: 

hrvatski

Politički sustav: 

parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 

1. srpnja 2013.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

11

Valuta: 

hrvatska kuna (HRK)

Pripada li schengenskom prostoru?: 

 Ne, Hrvatska ne pripada schengenskom prostoru.

Predsjedanje Vijećem: 

Hrvatska će prvi put preuzeti rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a  u prvoj polovini 2020.

Hrvatska u Europskoj uniji

Europski parlament

Hrvatska ima 11 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj 

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici hrvatske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi predsjedanja Hrvatske:

siječanj – lipanj 2020.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a

Europska komisija

Neven Mimica povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Hrvatska, a zadužen je za međunarodnu suradnju i razvoj.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Hrvatskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Hrvatska ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Hrvatska ima 17 predstavnika u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Hrvatska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća hrvatskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Hrvatska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Hrvatske i EU-a u 2015.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Hrvatskoj – 0,605 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Hrvatskoj izražena kao postotak hrvatskog bruto nacionalnog dohotka (BND) – 1,39 %
  • ukupni doprinos Hrvatske proračunu EU-a – 0,357 milijarde EUR
  • doprinos proračunu Hrvatske EU-a izražen kao postotak njezina BND-a – 0,82 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Hrvatskoj financira EU 

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Hrvatsku.

Praktične informacije