Euroopa Liit

Horvaatia

Ülevaade

Pealinn: 

Zagreb

Pindala: 

56 594 km2

Rahvaarv: 

4 190 669 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

0,8 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

45,818 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

horvaadi

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

11

Rahaühik: 

Horvaatia kuna (HRK)

Schengen area member: 

 Ei, Horvaatia ei ole Schengeni ala liige.

ELi liikmesriik alates: 

1. juuli 2013

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Horvaatia eesistumisperioodid

Horvaatia piiririikideks on Bosnia ja Hertsegoviina, Ungari, Montenegro, Serbia ja Sloveenia. Horvaatia on olnud iseseisev alates 1991. aastast. Horvaatial on Aadria mere rannikul pikk ja maaliline rannajoon. Aadria meres on riigil üle 1000 suurema ja väiksema saare, millest ainult 48 on pidevalt asustatud.

Horvaatia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (21,8 %), tööstus (21,2 %) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (15,2 %).

Horvaatia peamised ekspordipartnerid on Itaalia, Sloveenia ja Saksamaa ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Itaalia ja Sloveenia.

Horvaatia ELis

Euroopa Parlament

Horvaatiast on Euroopa Parlamenti valitud 11 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Horvaatias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Horvaatia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Horvaatia eesistumisperioodid:

jaanuar–juuni 2020

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Horvaatia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Neven Mimica, kelle vastutusalaks on rahvusvaheline koostöö ja areng.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Horvaatias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Horvaatial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Horvaatial on Euroopa Regioonide Komitees 9 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Horvaatia suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Horvaatia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Horvaatia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Horvaatia rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal: 

  • ELi kogukulud Horvaatias – 0,605 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal (%) Horvaatia kogurahvatulust – 1,39 %
  • Horvaatia kogupanus ELi eelarvesse – 0,357 miljardit EUR
  • Horvaatia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 0,82 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Horvaatias 

Lisateave selle kohta, kuidas Horvaatia ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top