Ευρωπαϊκή Ένωση

Κροατία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Ζάγκρεμπ

Έκταση: 

56 594 km2

Πληθυσμός: 

4 190 669 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

0,8 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

45,818 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

κροατικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

11

Νόμισμα: 

κροατική κούνα (HRK)

Schengen area member: 

 Όχι. Η Κροατία δεν είναι μέλος του Χώρου Σένγκεν.

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1 Ιουλίου 2013

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποτρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ - Ημερομηνίες κροατικής προεδρίας

Η Κροατία συνορεύει με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Σλοβενία και αποτελεί ανεξάρτητο κράτος από το 1991. Η χώρα διαθέτει απότομες ακτές που βρέχονται από την Αδριατική Θάλασσα. Έχει πάνω από 1.000 μικρά και μεγάλα νησιά, τα 48 από τα οποία είναι ακατοίκητα.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της κροατικής οικονομίας  ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (21,8%), η βιομηχανία (21,2%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15,2%).

Η Κροατία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς την Ιταλία, τη Σλοβενία και τη Γερμανία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία.

H Κροατία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Κροατία έχει 11 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κροατία 

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κροατικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ημερομηνίες κροατικής προεδρίας:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2020

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Κροατία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Νέβεν Μίμιτσα, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Διεθνούς Συνεργασίας και της Ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κροατία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Κροατία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Κροατία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Κροατία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Κροατίας στην ΕΕ», η κροατική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Κροατία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Κροατίας με την ΕΕ το 2015: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Κροατία: 0,605 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του κροατικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 1,39 %
  • Συνολική συνεισφορά της Κροατίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,357 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Κροατίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,82 % 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Κροατία  

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Κροατία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top