Europæiske Union

Kroatien

Oversigt

Hovedstad: 

Zagreb

Areal: 

56 594 km2

Befolkning: 

4 190 669 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

0,8 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

45,818 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Kroatisk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

11

Valuta: 

Kroatiske kuna (HRK)

Schengen area member: 

 Nej, Kroatien er ikke medlem af Schengenområdet.

EU-medlemsland siden: 

1. juli 2013

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for kroatiske formandskaber

Kroatien grænser op til Bosnien-Hercegovina, Ungarn, Montenegro, Serbien og Kroatien og blev selvstændigt i 1991. Landet har en lang og dramatisk kystlinje ved Adriaterhavet med mere end 1 000 øer og småøer, hvoraf kun 48 er permanent beboede.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den kroatiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (21,8 %), industri (21,2 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (15,2 %).

Kroatiens største eksportpartnere er Italien, Slovenien og Tyskland, mens dets største importpartnere er Tyskland, Italien og Slovenien.

Kroatien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 11 kroatiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Kroatien 

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den kroatiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for kroatiske formandskaber:

Januar-juni 2020

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Kroatien har udnævnt Neven Mimica som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for internationalt samarbejde og udvikling.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Kroatien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Kroatien har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Kroatien har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Kroatien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "kroatisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Kroatien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Opdeling af Kroatiens finanser i relation til EU i 2015: 

  • EU’s samlede udgifter i Kroatien – 0,605 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Kroatiens bruttonationalindkomst (BNI) – 1,39 %
  • Samlet kroatisk bidrag til EU-budgettet – 0,357 milliarder EUR
  • Kroatiens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,82 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Kroatien 

Læs mere om EU-finansiering i Kroatien.

Praktiske oplysninger

Back to top