Evropská unie

Chorvatsko

Přehled

Hlavní město: 

Záhřeb

Rozloha: 

56 594 km2

Počet obyvatel: 

4 190 669 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

0,8 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

45,818 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

chorvatština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

11

Měna: 

chorvatská kuna (HRK)

Schengen area member: 

 Ne, Chorvatsko součástí schengenského prostoru není.

Vstup do EU: 

1. července 2013

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období chorvatského předsednictví

Chorvatsko sousedí s Bosnou a Hercegovinou, Maďarskem, Černou Horou, Srbskem a Slovinskem. Nezávislým státem je od roku 1991. Má dlouhé a členité jaderské pobřeží, které lemuje více než 1 000 ostrovů a ostrůvků, z nichž jen 48 je trvale obýváno.

Nejdůležitějšími odvětvími chorvatského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (21,8 %), průmysl (21,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,2 %).

Hlavními vývozními partnery Chorvatska jsou Itálie, Slovinsko a Německo. Chorvatsko dováží nejvíce z Německa, Itálie a Slovinska.

Chorvatsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 11 chorvatských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Chorvatsku 

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci chorvatského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období chorvatského předsednictví:

leden–červen 2020

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Chorvatsko nominovalo Nevena Mimicu, který je odpovědný za mezinárodní spolupráci a rozvoj.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Chorvatsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Chorvatsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Chorvatsko má 9 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Chorvatsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby chorvatské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Chorvatsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Chorvatska a naopak (2015): 

  • Výdaje EU v Chorvatsku celkem: 0,605 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl chorvatského hrubého národního důchodu (HND): 1,39 %
  • Chorvatský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,357 miliardy EUR
  • Chorvatský příspěvek do rozpočtu EU jako % chorvatského HND: 0,82 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Chorvatsku 

Další informace o projektech realizovaných v Chorvatsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top