Evropská unie

Chorvatsko

Chorvatsko

Přehled

vlajka Chorvatska

Politický systém

Chorvatsko je parlamentní republika. Výkonnou moc státu doma i v zahraničí reprezentují předseda vlády a prezident jako hlava státu. Struktura státní správy je založena na oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci. Parlament má zákonodárnou moc a kontroluje také činnost exekutivy. Poslanci jsou voleni na 4 roky.

Chorvatsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími chorvatského hospodářství byly v roce 2016 velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (22,5 %), průmysl (21,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,9 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 66 % chorvatského vývozu (14 % do Itálie, 12 % do Slovinska a 12 % do Německa), zatímco za hranice EU jde 9 % chorvatského vývozu do Bosny a Hercegoviny a 4 % do Srbska.

Pokud jde o dovoz, 77 % pochází z členských států EU (16 % z Německa, 12 % z Itálie a 11 % ze Slovinska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 3 % z Bosny a Hercegoviny a 3 % z Číny.

Chorvatsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 11 poslanců z Chorvatska. Další informace o těchto poslancích.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Chorvatsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci chorvatské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období chorvatského předsednictví:

leden–červen 2020

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Na člena Evropské komise Chorvatsko nominovalo Nevena Mimicu, který je odpovědný za mezinárodní spolupráci a rozvoj.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Chorvatsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Chorvatsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Chorvatsko má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Chorvatsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby chorvatské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Chorvatsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Rozpočet EU neslouží k přerozdělování bohatství, ale k tomu, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Chorvatska a naopak (2017): 

  • Výdaje EU v Chorvatsku celkem: 0,663 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl chorvatského hrubého národního důchodu (HND): 1,41 %
  • Chorvatský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,359 miliardy eur
  • Chorvatský příspěvek do rozpočtu EU jako % podíl chorvatského HND: 0,76 % 

Další údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Chorvatsku za finančního přispění EU 

Další informace o tom, jak Chorvatsko čerpá finanční prostředky EU.

Back to top