Европейски съюз

Хърватия

Преглед

Столица: 

Загреб

Площ: 

56 594 км2

Население: 

4 190 669 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

0,8 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

45,818 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

хърватски

Политическа система: 

 парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

11

Валута: 

хърватска куна (HRK)

Schengen area member: 

 Не, Хърватия не е член на Шенгенското пространство.

Член на ЕС от: 

1 юли 2013 г.

Председателство на Съвета: 

Хърватия граничи с Босна и Херцеговина, Унгария, Черна гора, Сърбия и Словения и е независима държава от 1991 г. Страната има дълга и живописна крайбрежна ивица на Адриатическо море, в което тя притежава повече от 1000 малки и големи острова, едва 48 от които са населени.

Най-важните сектори на хърватската икономика през 2015 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,8%), промишлеността (21,2%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (15,2%).

Хърватия изнася най-много стоки за Италия, Словения и Германия, а най-много внася от Германия, Италия и Словения.

Хърватия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Хърватия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Хърватия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на хърватското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на хърватското председателство:

януари — юни 2020 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Хърватия комисар в Европейската комисия е Невен Мимица, който отговаря за международното сътрудничество и развитието.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Хърватия

Европейски икономически и социален комитет

Хърватия има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Хърватия има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Хърватия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Хърватия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Хърватия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Хърватия с ЕС през 2015 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 0,605 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Хърватия — 1,39 %
  • Обща вноска на Хърватия в бюджета на ЕС: 0,357 млрд. евро
  • Вноска на Хърватия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,82 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Хърватия 

Научете повече за това как Хърватия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top