Europeiska Unionen

Bulgarien

Bulgarien

Översikt

Bulgariens flagga

Statsskick

Bulgarien är en parlamentarisk republik. Regeringschefen – premiärministern – har den egentliga verkställande makten. Statschefen – presidenten – har främst representationsuppgifter men också viss vetorätt. Bulgarien är indelad i 27 provinser plus huvudstaden Sofia. De regionala guvernörerna utses av regeringen.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2018 var industri (23,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (22,6 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (14,1 %).

Handeln med EU står för 69 % av Bulgariens export (Tyskland 15 %, Italien 9 % och Rumänien 9 %), medan 8 % går till Turkiet och 3 % till Kina.

Av importen kommer 64 % från EU-länderna (Tyskland 12 %, Italien 8 % och Rumänien 7 %), medan 10 % kommer från Ryssland och 6 % från Turkiet.

Bulgarien i EU

Europaparlamentet

Bulgarien har 17 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Bulgarien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Bulgariens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Bulgariens ordförandeskap:

Januari–juni 2018

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Bulgariens ledamot i Europeiska kommissionen är Mariya Gabriel, som ansvarar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens representation i Bulgarien 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Bulgarien har tolv ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Bulgarien har tolv ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Regionkommittén är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Bulgarien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Bulgariens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Bulgarien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Bulgarien och EU-budgeten 2018:

  • EU-bidrag till Bulgarien – 2,169 miljarder euro
    (motsvarande 3,91 % av Bulgariens ekonomi)
  • Bulgariens EU-avgift – 0,487 miljarder euro
    (motsvarande 0,88 % av Bulgariens ekonomi)

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Bulgarien

Bulgariens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Bulgarien

Back to top