Europeiska Unionen

Bulgarien

Översikt

Huvudstad: 

Sofia

Yta: 

110 370 km²

Folkmängd: 

7 153 784 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

1,4 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

47,364 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Bulgariska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

17

Valuta: 

Bulgarisk lev (BGN)

Schengen area member: 

 Nej, Bulgarien är inte med i Schengenområdet

EU-medlem sedan: 

1 januari 2007

Ordförandeland i EU: 

Bulgarien kommer att hålla i det roterande Länken går till en extern webbplatsordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2018. - Bulgariens ordförandeskap

Bulgarien ligger på sydöstra Balkan och har ett varierat landskap. Norra delen av landet domineras av den vidsträckta Donauslätten, med Donau som gräns mot Rumänien. I söder breder höglandsområden och höglandsslätter ut sig, och i öster lockar stränderna vid Svarta havet turister året om.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var industri (23,0 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (21,0 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (14,5 %).

Bulgarien exporterar främst till Tyskland, Italien och Turkiet och importerar mest från Tyskland, Ryssland och Italien.

Bulgarien i EU

Europaparlamentet

Bulgarien har 17 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Bulgarien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Bulgariens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Bulgariens ordförandeskap

jan–juni 2018

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Bulgariens ledamot i EU-kommissionen är Mariya Gabriel, som ansvarar för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Bulgarien 

Ekonomiska och sociala kommittén

Bulgarien har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Bulgarien har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Bulgarien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Bulgariens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Bulgarien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Bulgarien och EU-budgeten 2015: 

  • EU-bidrag till Bulgarien: 2,730 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 6,38 %
  • Bulgariens EU-avgift: 0,424 miljarder EUR
  • Bulgariens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,99 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Bulgarien

Bulgariens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Bulgarien

Praktisk information

Back to top