Evropska unija

Bolgarija

Pregled

Glavno mesto: 

Sofija

Površina: 

110 370 km²

Prebivalstvo: 

7 153 784 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

1,4 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

47,364 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

bolgarščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

17

Valuta: 

bolgarski lev (BGN)

Schengen area member: 

 Ne, Bolgarija ni članica schengenskega območja.

Država članica EU od: 

1. januarja 2007

Predsedovanje Svetu EU: 

Bolgarija bo Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.Svetu EU predsedovala v prvi polovici leta 2018. - Bolgarsko predsedovanje Svetu

Bolgarija je država na jugovzhodnem Balkanu z razgibanim reliefom. Na severu se razprostira podonavsko nižavje, meja s sosednjo Romunijo poteka po reki Donavi. Na jugu se dvigujejo gorovja, na vzhodu pa obale Črnega morja vse leto privabljajo turiste.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Bolgarije leta 2015 so bili industrija (23 %), trgovina na drobno in debelo, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (21 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,5 %).

Glavni izvozni partnerji  Bolgarije so Nemčija, Italija in Turčija, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Rusija in Italija.

Bolgarija v EU

Evropski parlament

Iz Bolgarije prihaja 17 poslancev Evropskega parlamenta: več o bolgarskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Bolgariji 

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki bolgarske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Bolgarsko predsedovanje Svetu

jan–jun 2018

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Bolgarije je Marija Gabriel, ki je pristojna za digitalno gospodarstvo in družbo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Bolgariji 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Bolgarija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Bolgarija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Bolgarije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega bolgarskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se bolgarski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Bolgarija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Bolgarija-EU za leto 2015: 

  • Skupaj finančna sredstva za Bolgarijo: 2,730 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % bolgarskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 6,38 %
  • Skupaj bolgarski prispevek v proračun EU: 0,424 milijarde EUR
  • Bolgarski prispevek v proračun EU v % bolgarskega BND: 0,99 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Bolgariji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Bolgarija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Bolgariji prinesla sredstva EU

Praktične informacije

Back to top