Evropska unija

Bolgarija

Bolgarija

Pregled

Bolgarska zastava

Politični sistem

Bolgarija je parlamentarna republika. Predsednik vlade ima največ izvršilne moči. Predsednik države ima predvsem reprezentativno vlogo in omejeno pravico do veta. Bolgarija je enotna država s centralizirano ureditvijo. Sestavlja jo 27 pokrajin in pokrajina prestolnice Sofija-Mesto. Pokrajinske guvernerje imenuje vlada.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Bolgarije leta 2018 so bili industrija (23,1 %), trgovina na drobno in debelo, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22,6 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,1 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 69 % celotnega bolgarskega izvoza (Nemčija 15 %, Italija 9 %, Romunija 9 %), zunaj EU je znašal izvoz v Turčijo 8 % in Kitajsko 3 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 64 % (Nemčija 12 %, Italija 8 %, in Romunija 7 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 10 % in Turčije 6 %.

Bolgarija v EU

Evropski parlament

Iz Bolgarije prihaja 17 poslancev Evropskega parlamenta: več o bolgarskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Bolgariji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki bolgarske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Bolgarsko predsedovanje Svetu:

jan–jun 2018

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Bolgarije je Marija Gabriel, ki je pristojna za digitalno gospodarstvo in družbo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Bolgariji 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Bolgarija ima 12 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Bolgarija ima 12 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Bolgarije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega bolgarskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se bolgarski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Bolgarija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Podatki za Bolgarijo za leto 2018

  • Skupaj finančna sredstva EU za Bolgarijo – 2,169 milijarde evrov
    (3,91 % bolgarskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 0,487 milijarde evrov
  • (0,88 % bolgarskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Bolgariji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Bolgarija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Bolgariji – prejemnici sredstev EU.

Back to top