Európska únia

Bulharsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Sofia

Rozloha: 

110 370 km²

Obyvateľstvo: 

7 153 784 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

1,4 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

47,364 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

bulharčina

Politický systém: 

 parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

17

Mena: 

bulharský lev (BGN)

Schengen area member: 

 Nie, Bulharsko nie je štátom schengenského priestoru

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 2007

Predsedníctvo Rady: 

Bulharsko sa ujme rotujúceho Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitupredsedníctva Rady EÚ počas prvej polovice roku 2018. - Dátumy predsedníctiev Bulharska

Bulharsko sa nachádza v juhozápadnej časti Balkánu a má veľmi rozmanitý terén: pre severnú časť krajiny sú charakteristické rovinaté územia Podunajskej nížiny. Rieka Dunaj tvorí prírodnú hranicu so susedným Rumunskom. Juh je naproti tomu tvorený horským masívom a náhornými plošinami a na východe celý rok priťahuje turistov pobrežie Čierneho mora.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Bulharska v roku 2015 boli priemysel (23,0 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,0 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Bulharska sú Nemecko, Taliansko a Turecko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Rusko a Taliansko.

Bulharsko v EÚ

Európsky parlament

Bulharsko má v Európskom parlamente 17 poslancov. Poslanci EP za Bulharsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Bulharsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia bulharskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Bulharska

január až jún 2018

Predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Bulharsko do Európskej komisie je Mariya Gabrielová, ktorá je komisárkou pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Bulharsku 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Bulharsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Bulharsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Bulharsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Bulharska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Bulharska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Bulharska s EÚ v roku 2015: 

  • Celkové výdavky EÚ v Bulharsku: 2,730 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % bulharského hrubého národného dôchodku (HND): 6,38 %
  • Celkový príspevok Bulharska do rozpočtu EÚ: 0,424 miliardy EUR
  • Príspevok Bulharska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,99 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Bulharsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Bulharska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Bulharsko využíva finančné prostriedky EÚ

Praktické informácie o Bulharsku

Back to top