Uniunea Europeană

Bulgaria

Prezentare generală

Drapelul Bulgariei

Sistem politic

Bulgaria este republică parlamentară. Șeful de guvern (primul ministru) ocupă poziția cu cea mai mare putere executivă. Șeful de stat (președintele) are în principal puteri de reprezentare, dar și drepturi de veto limitate. Bulgaria este un stat unitar cu structură centralizată. Este împărțită în 27 de provincii și provincia metropolitană a capitalei, Sofia-Grad. Guvernatorii regionali sunt numiți de guvern.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Bulgariei erau: industria (23,8 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (22,2 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (14,1 %).

68 % din exporturile Bulgariei se efectuează în UE (Germania 14 %, Italia 9 % și România 9 %). În afara UE, 8 % din exporturi se realizează către Turcia și 2 % către China.

Importurile Bulgariei provin în proporție de 67 % din celelalte state membre ale UE (Germania 13 %, Italia 8 % și România 7 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Rusia (9 %) și din Turcia (6 %).

Bulgaria și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 17 membri din Bulgaria. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Bulgaria

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului bulgar participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE revine Bulgariei în perioada:

ianuarie - iunie 2018

Președinția Consiliului UE

Următorul link deschide un site externPreședinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Bulgaria este Mariya Gabriel. Ea are ca portofoliu economia digitală și societatea digitală.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Bulgaria 

Comitetul Economic și Social European

Bulgaria are 12 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Bulgaria are 12 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Bulgaria și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Bulgariei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu. 

Relația financiară dintre Bulgaria și UE (2017): 

  • Cheltuielile UE în Bulgaria: 1,896 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Bulgaria, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 3,76 %
  • Contribuția Bulgariei la bugetul UE: 0,379 miliarde EUR
  • Contribuția Bulgariei la bugetul UE ca procent din VNB-ul său: 0,75 % 

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Bulgaria

Sumele cu care contribuie Bulgaria la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Bulgaria.

Back to top