Unia Europejska

Bułgaria

Informacje ogólne

Stolica: 

Sofia

Powierzchnia: 

110 370 km²

Ludność państwa: 

7 153 784 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

1,4 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

47,364 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

bułgarski

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

17

Waluta: 

lew bułgarski (BGN)

Schengen area member: 

 Nie. Bułgaria nie jest członkiem strefy Schengen.

W UE od: 

1 stycznia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Bułgaria będzie sprawować rotacyjną Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.prezydencję w Radzie UE w pierwszej połowie 2018 r. - Daty bułgarskiej prezydencji

Leżąca w południowo-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego Bułgaria posiada bardzo zróżnicowane warunki naturalne. W północnej części kraju rozciąga się rozległa Nizina Naddunajska. Granica z sąsiadującą Rumunią przebiega wzdłuż Dunaju. Z kolei na południu dominują obszary górskie i wyżynne, a położone w części wschodniej wybrzeże Morza Czarnego przyciąga turystów przez cały rok.

Do najważniejszych sektorów bułgarskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (23 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (21 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (14,5 %).

Główne rynki eksportowe dla bułgarskiej gospodarki to Niemcy, Włochy i Turcja, a w przypadku importu – Niemcy, Rosja i Włochy.

Bułgaria w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 17 posłów z Bułgarii. Więcej informacji o bułgarskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Bułgarii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele bułgarskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty bułgarskiej prezydencji

styczeń–czerwiec 2018 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Bułgarską komisarz w Komisji Europejskiej jest Marija Gabriel, która odpowiada za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Bułgarii 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Bułgaria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Bułgaria ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Bułgaria utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Bułgarii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Bułgaria wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Bułgaria a budżet UE w 2015 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Bułgarii: 2,730 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % bułgarskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 6,38 %
  • Łączny wkład Bułgarii do budżetu UE: 0,424 miliardów EUR
  • Wkład Bułgarii do budżetu UE jako % bułgarskiego DNB: 0,99 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Bułgarii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Bułgarię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Bułgaria się zmienia dzięki unijnym funduszom

Bułgaria – informacje praktyczne

Back to top